Демократія

Демократія (гр. demokratia – народовладдя) – форма суспільної влади і держави, що грунтується на визнанні народу як джерела влади. Головними принципами Д. є рівноправність усіх громадян, наділення їх соціальними, політичними, національними та іншими правами та свободами, що закріплюються в законі й реалізується на практиці, право на участь в управлінні державою і суспільством, підпорядкування меншості більшості. За сучасних умов Д. має представницький характер. Основа Д. – економічна Д., що означає право власності (задеклароване і фактичне) працівника на свою робочу силу, на частку власності (колективної і державної) у формі соціальних виплат, певної кількості акцій та її реалізації через механізм привласнення економічного мінімуму дивідендів, або право на частку приватної власності, на управління власністю. В Україні тривалий час Д. лише декларувалася, а справжнім джерелом влади залишалася кланово-номенклатурна еліта. Ситуація стала змінюватись з 2005.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Демократія - Економічний словник