Демонополізація

Демонополізація – комплекс економічних, правових та адміністративних заходів держави, спрямованих на обмеження і послаблення монополістичних тенденцій в економіці та посилення і розвиток конкуренції. Втілюються в антимонопольній політиці держави. Економічні важелі Д. – підтримка окремих середніх підприємств-немонополістів (щоб посилити конкурентоспроможність їхньої продукції), стимулювання дрібного та середнього бізнесу, зниження митних тарифів, високі ставки оподаткування монопольних прибутків та ін. Правові методи Д. – прийняття і вдосконалення антитрестівських законів (див. Антимонопольне законодавство). Адміністративні методи Д. – спрощення процедури ліцензування, відкриття дрібних підприємств, встановлення екологічних та споживчих стандартів, використання штрафних санкцій у випадку порушення антимонопольного законодавства (зокрема розукрупнення монополій, контроль за цінами). Незважаючи на тривалий період Д. в Україні 2002 частка монополізації у створенні ВВП становила 40%.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Демонополізація - Економічний словник