День тата

Unit б. I LIKE HOLIDAYS

Lesson 7

Тема. День тата

Мета:

Навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями, повторити раніше вивчені лексичні одиниці, граматичні структури;

Розвивальна: розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності, різні типи пам’яті – слухову, зорову, оперативну, тривалу, увагу, уяву, учити працювати в парі, групі, логічно висловлювати думку, розвивати соціокультурну компетенцію;

Виховна: виховувати культуру співбесіди, риси характеру: доброзичливість, толерантність,

активність, повагу і любов до всіх членів родини, культуру спілкування, зацікавленість у розширенні своїх знань.

Обладнання: картки й плакат до теми “Свята”.

Хід уроку

WARM-UP

1. Play a few rounds of the Spelling Shark with the adverbs of frequency: always, never, sometimes.

2. Game Simon Says’

Give instructions to the class.

When you start an instruction with the phrase “Simon says (e. g., Simon says sit down)”the class should perform the action.

If you give an instruction without the words “Simon says” (e. g., Sit down) they should not do it. Any pupil who does the action is out.

Play the game until only one pupil is left.

PRESENTATION

3. Look and say (p. 116, ex. 1).

Ask the questions to the photos. Pupils look at the pictures and answer them. Stick the action pictures and clothes pictures to the board to help the pupils.

4. Work in pairs.

Ask and answer (p. 116, ex. 2).

Ask the pupils to read the questions and give the answers.

In pairs, pupils read and practice the dialogue.

One or two pairs act out their dialogues.

EXTRA

Team game

Divide the class into two teams.

Show pupils a picture, or draw a picture on the board.

A pupil from one team says the word.

If it is correct, the team wins a point.

If the pupil does not know the word, the other team can try to say the word to win a bonus point.

The team with the most points becomes a winner.

PRACTICE

5. Listen and read (p. 117, ex. 3).

Ask the pupils to look at the pictures.

Ask the pupils to read the text in silence.

Read the text. Pupils repeat. If necessary, translate it into their native language.

Pupils listen and read the text individually.

Then pupils take turns to read the text.

Pupils read and practice it again.

Help or correct the pupils if they have difficulties in reading.

6. Choose and say (p. 117, ex. 4).

Ask the pupils to read the sentences individually and choose the correct answers.

Key: 1. summer; 2. Sunday; 3. greeting cards; 4. No, we don’t.

READING AND WRITING

7. Write (p. 117, ex. 5).

Revise the adverbs of frequency. Explain where they should be used in a sentence.

Read the sentences. Add the adverbs of frequency to the sentences.

ENDING THE LESSON

8. Speak English (p. 117, ex. 6).

Ask the pupils to describe Father’s Day in the USA.

HOME WORK

Read the text (p. 117, ex. 3).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


День тата - Плани-конспекти уроків по англійській мові