ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Культурологічний словник

ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ (від лат. de… – скасування і persona – особа) – втрата відчуття особистої автентичності, визначеності.


ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ - Культурологічний словник