Держава і суспільство

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 4. Особа, суспільство, держава

3. Держава і суспільство.

Дайте визначення поняттям “держава” і “суспільство”. Висло­віть думку, яке з них є більш широким, який із запропонованих малюнків відповідає правильному співвідношенню цих понять.

Держава і суспільство

Поняття “держава” і “суспільство” не збігаються. Суспільство охоплює всі людські відносини – як офіційні, так і неофіційні, приватні. Ступінь утручання держави в життя суспільства значною мірою залежить від типу держави, особливо від політичного режиму.

Висловіть думку, у яких політичних режимах ступінь утручання держави в життя суспільства буде найвищим.

У сучасних державах прийнято обмежувати втручання держави в життя суспільства лише найважливішими питаннями, які не можна залишити без державного, правового регулювання. Однак при цьому головним є те, що всі державні органи, держава в цілому мають діяти тільки в межах закону, який повинен панувати в державі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Держава і суспільство - Правознавство