Держава (політико – економічний аспект)

Держава (політико – економічний аспект) – загальнонаціональний економічний суб’єкт, що зосереджує у своїх руках економічну владу і значну частку власності на продуктивні сили та значну частину створеного ВВП, з приводу привласнення яких (влади і власності) виникає певна система відносин економічної власності та управління нею (що є прерогативою економічної влади та управління нею) у всіх сферах суспільного відтворення в інтересах економічно пануючого класу. Функції Д. у даному разі зводяться до відтворення відносин економічної власності і влади на розширеній основі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Держава (політико – економічний аспект) - Економічний словник