Держава тоталітарна

Держава тоталітарна – форма держави, яка базується на поєднанні ознак деспотичної, поліцейської, бюрократичної та кримінальної держави, а її джерелом є потреби та інтереси консервативного прошарку кланово-олігархічної еліти. Д. т. монополізує у своїх руках політику, право, судочинство, культуру, ідеологію і з їх допомогою перетворює переважну частину населення в залежних від неї пасивних індивідів. Д. т. є прямою протилежністю демократичної правової держави, а її основною метою є сприяння збагаченню кримінальної еліти. Здебільшого такою державою була Україна у другій половині 90-х-на початку XXI ст. (до 2005).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Держава тоталітарна - Економічний словник