Держава загального добробуту

Політологічний словник

Держава загального добробуту – держава, що багато робить задля високого рівня життя громадян, забезпечення їхніх соціальних прав, здоров’я. У сучасній політологічній науці поняття “Д. з. д.” дуже близьке до поняття “соціальна держава”.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Держава загального добробуту - Довідник з політології