Державна контрольно-ревізійна служба

Державна контрольно-ревізійна служба – служба, яка здійснює державний контроль за витрачанням грошей, матеріальних цінностей, їхнім зберіганням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку й звітності у міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних, установах, а також на підприємствах, і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та запобігання їм у майбутньому. Діє при Міністерстві фінансів України і підпорядкована йому. До складу Д. к.-р. с. входить Головне контрольно-ревізійне управління України, контрольно-ревізійне управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) у районах, містах і районах у містах. Органи Д. к.-р. с. проводять ревізії і перевірки суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності за постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розслідування кримінальної справи. .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державна контрольно-ревізійна служба - Довідник з правознавства