Державне патентне відомство України (Держпатент України)

Державне патентне відомство України (Держпатент України) – центральний орган, що здійснює функції державної виконавчої влади у галузі правової охорони промислової власності. Держпатент України реалізує стратегію державної політики правової охорони промислової власності,’ формує систему заходів щодо забезпечення функціонування єдиної патентної системи України. Держпатент України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства

та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України. Головними завданнями Держпатенту Украйни є: забезпечення правової охорони об’єктів промислової власності, видача патентів та інших охоронних документів; розробка ефективних форм і методі в державного регулювання відносин у сфері Охорони промислової власності; забезпечення фізичних і юридичних осіб інформацією про об’єкти промислової власності; надання. державної підтримки та сприяння створенню економічних, організаційних і соціальних умов для ефективної діяльності авторів об’єктів промислової власності тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державне патентне відомство України (Держпатент України) - Довідник з правознавства