Державне регулювання цін

Державне регулювання цін – комплекс важелів і методів прямого та опосередкованого впливу держави на механізм ціноутворення. Пряме регулювання – безпосереднє встановлення нижньої та верхньої меж цін на найважливіші товари, на основі яких формуються витрати на виробництво інших видів товарів. Методи прямого впливу на ціни – їх заморожування, блокування, запровадження цінових режимів, укладання угод про ціни, субсидіювання цін та ін. Безпосередньо держава встановлює ціни на експортну сільськогосподарську продукцію та продукцію деяких базових галузей, що перебувають у державній власності, встановлює договірні ціни на продукцію військового призначення та ін. Опосередковане Д. р. ц. здійснюється шляхом здешевлення банківського відсотка та відшкодування платежів у рахунок основного боргу, регулювання податкових ставок, надання державних дотацій залежно від виконання обов’язкових умов, передбачених програмою, прискореної амортизації тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державне регулювання цін - Економічний словник