Державне регулювання фондових операцій

Державне регулювання фондових операцій – сукупність важелів і методів регулювання ринку цінних паперів з метою забезпечення нормального розвитку фондових бірж. Фондовий ринок, з одного боку, регулює біржовий комітет (див. Біржовий комітет). З іншого боку, діяльність фондової біржі регламентує держава. Рух цінних паперів у країнах Заходу здійснюють на підставі низки законів відповідні відомства. Таке відомство: 1) у законодавчому порядку регулює процес утворення акціонерних товариств, організацію випуску цінних паперів, реєструє їх перед

входженням на ринок та здійснює контроль за цим процесом, а також за фінансовим станом інвестиційних інститутів; 2) встановлює ставку податку на прибуток від операцій з цінними паперами; 3) створює систему інформаційного забезпечення ринку цінних паперів; 4) є суб’єктом економічних відносин на цьому ринку (випускає в обіг державні цінні папери тощо); 5) впливає на функціонування ринку цінних паперів через грошово-кредитну політику центрального банку; 6) створює систему захисту інвесторів від втрат, страхуючи інвестиції та ін. У процесі регулятивної діяльності держави також розвиваються відносини економічної власності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державне регулювання фондових операцій - Економічний словник