Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків

Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків – форма державного регулювання економіки, яка здійснюється за допомогою методів тарифного й нетарифного впливу держави на окремі форми міжнародних економічних відносин з метою подолання дискримінаційної політики у зовнішній торгівлі, співробітництва у капітало – і наукомістких програмах, участі у міжнародному поділі праці та ін. Провідними сферами Д. р. з. з. є: міжнародна торгівля, міжнародні валютні відносини, міжнародний ринок позичкових капіталів. Здійснюється Д. р. з. з. регулюванням платіжного балансу, передусім торговельного, зміною валютних курсів. Розрізняють тарифні й нетарифні методи Д. р. з. з. (див. Регулювання міжнародної торгівлі).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Державне регулювання зовнішньоекономічних зв’язків - Економічний словник