Державний орган регулювання ринку цінних паперів

Державний орган регулювання ринку цінних паперів – у міжнародній практиці такі органи узагальнено називаються комісіями з цінних паперів. В Україні діє Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку. Головними її завданнями є: забезпечення виконання законів про цінні папери і обіг їх; визначення механізмів взаємодії учасників ринку цінних паперів; нагляд за поведінкою учасників ринку та станом ринкових відносин; захист інтересів інвесторів, емітентів, торговців цінними паперами, держави; нагляд за переміщеннями контрольних або значних пакетів акцій акціонерних товариств; вжиття заходів, спрямованих на попередження або припинення зловживань внаслідок використання інсайдерської інформації; контроль за виданням дозволів на здійснення посередницької діяльності з цінними паперами; нагляд за реєстрацією випуску цінних паперів та інформацією про випуск їх; контроль за публікуванням емітентами обов’язкової періодичної інформації про фінансовий та господарський стан, а в разі необхідності – перевірка такої інформації. В системі органів законодавчої, виконавчої та судової влади, нормативні акти яких регулюють певним чином ринок цінних паперів, Д. о. р. р. ц. п. посідає центральне місце, оскільки він регулює виключно цю сферу відносин. З метою поліпшення взаємодії Д. о. р. р. ц. п. різних країн створено Міжнародну організацію комісій з цінних паперів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Державний орган регулювання ринку цінних паперів - Довідник з правознавства