ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ КРАЇН СВІТУ. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН

УРОК 3. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ КРАЇН СВІТУ. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН

Навчальна мета: актуалізувати й поглибити знання про форми державного правління та адміністративно-територіального устрою; формувати вміння характеризувати основні форми державного устрою, політичні системи країн; розвивати вміння оцінювати політико-географічне положення країн, користуючись політичною картою світу.

Основні поняття: республіка, монархія, федеративна держава, унітарна держава, політична система, економічна система.

Обладнання: політична

карта світу, атласи, дидактичні картки

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Що відображено на політичній карті світу?

– Чим різняться між собою поняття “країна” і “держава”?

– Які періоди виділяють у формуванні політичної карти світу?

– Наведіть приклади кількісних і якісних змін, що відбулися на політичній карті світу останнім часом.

– Наведіть приклади політичних і військових конфліктів, які відбуваються в сучасному світі.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Політичну

карту світу іноді образно називають “політичним портретом світу”. Її “зовнішність” змінюється в часі внаслідок приєднання відкритих земель, територіального поділу чи об’єднання держав тощо. А для того щоб розкрити сутність цього портрета, потрібно дізнатися про суспільно-політичні характеристики держав, їх політичні та економічні системи, місце на політичній карті світу.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Державний устрій країн світу

Під державним устроєм розуміють форми правління й адміністративно-територіального поділу. Основні форми державного правління у світі – це республіка і монархія.

Завдання 1. (Робота в парах) Назвіть головні ознаки республіки та монархії. Використовуючи карти атласу, наведіть приклади країн, які є республіками або монархіями.

Республіка – форма правління, за якої всі вищі органи влади обираються населенням або спеціальною виборчою колегією. Залежно від розподілу повноважень глави республіки і парламенту розрізняють парламентські (Німеччина, Італія, Індія, Швейцарія), президентські (США, Бразилія, Мексика) і змішані (Франція, Польща, Португалія, Ірландія) республіки. Більшість сучасних держав є республіками.

Монархія – форма правління, за якої верховна державна влада належить монарху (королю, князю, шаху, еміру) та передається спадково. Якщо влада монарха не обмежена, монархію називають абсолютною (Оман, Бутан, ОАЕ), якщо обмежена – конституційною (більшість сучасних монархій: Велика Британія, Японія, Швеція та ін.). Якщо монарх одночасно є главою церкви, то форма правління в державі називається теократичною монархію (Ватикан, Саудівська Аравія). У сучасному світі нараховується близько 30 монархій.

Завдання 2. Згадайте основні форми територіального устрою країн. Використовуючи карти атласу, наведіть приклади країн, які є унітарними або федеративними.

За адміністративно-територіальним устроєм більшість держав світу є унітарними. На всій їх території функціонують єдині закони і органи влади (Франція, Україна, Ізраїль).

Федеративна держава – форма державного устрою, за якої територія країни має у своєму складі відносно самостійні утворення (Росія, Німеччина, США, Канада, Мексика, Аргентина, Австралія, Південна Африка, Нігерія, Індія, ОАЕ та ін.). Якщо федерація має тимчасовий характер та створюється з метою досягнення спільних інтересів федеральних одиниць, то таке об’єднання називається конфедерацією (наприклад, Швейцарія з 1291 р. до 1818 р.).

2. Політичні системи сучасних держав

Політична система – це цілісна сукупність державних і недержавних суспільних інститутів, правових і політичних норм, взаємовідносин політичних суб’єктів, засобами яких здійснюється влада та управління суспільством. Залежно від політичного режиму розрізняють авторитарні, тоталітарні, демократичні політичні системи.

За характером взаємодії зі зовнішнім середовищем виділяють відкриті та закриті політичні системи. Прикладом закритої є політична система радянського типу, що склалася в СРСР, для якої була притаманна відсутність широких міжнародних економічних і культурно-інформаційних контактів.

3. Економічні системи сучасних держав

Економічна система – сукупність принципів, правил і норм, які в конкретній країні визначають способи організації господарського життя. За рівнем розвитку технологічних способів виробництва виділяють доіндустріальні, індустріальні та постіндустріальні економічні системи. За відносинами власності на основні виробничі ресурси розрізняють країни з ринковою та плановою (централізованою) економікою. Після розпаду соціалістичної системи країн із плановою економікою у світі залишилося небагато – КНДР, Куба. В Китаї та В’єтнамі поряд з принципами планової економіки одночасно впроваджуються й ринкові. Пострадянські країни відносять до країн з перехідною економікою.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Висловіть свої міркування

– Чому, на ваш погляд, на Землі досі існують колонії?

– Яка форма правління – республіканська чи монархічна – ефективніша?

– Чому, на ваш погляд, республіканська форма правління домінує в сучасному світі?

– Якою державою легше керувати – унітарною чи федеративною?

– Яка економічна система – планова, чи ринкова – є більш прогресивною?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Позначити на контурній карті федеративні держави та їх столиці.

– Скласти таблицю “Позитивні та негативні ознаки ринкової та планової економічної системи”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ КРАЇН СВІТУ. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН - Плани-конспекти уроків по географії