ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ

ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ

31. Виконайте множення:

1)325∙2802; 3)30865∙2010;

2) 407 ∙ 12025; 4) 72343 ∙ 4560180.

32. Обчисліть зручним способом:

1)382∙2∙50; 3) 125 ∙ (72 ∙ 8); 5) 40 ∙ (496 ∙ 25);

2)25∙74∙4; 4) 5 ∙ (315 ∙ 20); 6) 12∙ (5 ∙11).

33. Спростіть вираз:

1)9∙а∙12∙5∙b; 4) 3р ∙ 5k ∙ 2t; 7)n + 21n;

2)8∙c∙15∙d; 5) 9а+ 21а; 3) 45р – 15p + р;

3)m ∙ 25 ∙ n ∙ 4; 6) 56с-48с; 9)12х + 68х-х.

34. Розкрийте дужки:

1) 15 ∙ (а + 12); 3) 6 ∙ (2n + m); 5) 3 ∙ (2p + k + 5t);

2) с ∙ (8- 11d); 4) (n – m) ∙ 15р; 6)(у + 8) ∙ 10 + (5 – у) ∙ 6.

35. Винесіть спільний множник за дужки:

1)9a + 9b; 3)8n-12m.;

5) 15p + 5k-25t;

2)5c+10d; 4) 2n + 16m; 6) 12p-14k + 6t.

36. Обчисліть зручним способом:

1)83∙9 + 9∙17; 3)716∙52-52∙616;

2) 24∙96-24 ∙ 86; 4)35∙20 + 59∙12-20∙25-12∙49.

37. Виконайте ділення:

1)5032:68; 2)25050:50; 3)197500:250; 4)1311000:690.

38. Виконайте ділення з остачею:

1)951:24; 2)98081:40; 3)408530:430; 4)243065:578.

39. Скільки зошитів вартістю 3 грн 50 к. зможе купити Софійка, якщо в неї є 20 грн? Скільки грошей залишиться у Софійки?

40. Знайдіть значення виразу:

1) 56856 : 552 + 154 – (10648 – 872): 47;

2) (20200-3829925 : 209): (16000-2014125 : 131).

41. Складіть алгоритм виконання дій, побудуйте схему обчислення та знайдіть значення виразу:

(30000 – 408 ∙25) ∙ (609 ∙ 700 – 417295).

42. Розв’яжіть

рівняння:

1) 100: (45-х) = 4; 4) 16 ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ (24-х) = 256;

2) (70 + х) + 35 = 134; 5) 54х + 36х – х = 178;

3) (у – 25): 25 = 18; 6) 28у – 18у + 5у + 15 = 75.

43. Одне з чисел у 6 разів більше, ніж інше. Знайдіть ці числа,

Якщо їх сума дорівнює 2870.

44. Різниця двох чисел дорівнює 100. Знайдіть ці числа, якщо одне з них у 3 рази менше від іншого.

45. Купили 5 кг печива та 4 кг цукерок і заплатили 208 грн. Скільки коштує кілограм печива і скільки коштує кілограм цукерок, якщо цукерки дорожчі за печиво у 2 рази?

46. Два велосипедисти виїхали одночасно назустріч один одному із пунктів А і В, відстань між якими дорівнює 30 км, і зустрілися через 1 годину. Знайдіть швидкість кожного велосипедиста, якщо швидкість одного з них на 2 км/год більша за швидкість іншого.

47. Два велосипедисти виїхали одночасно із пункту А в протилежних напрямках. Перший велосипедист їхав зі швидкістю 13 км/год, а другий – зі швидкістю, на 4 км/год більшою, ніж перший велосипедист. На якій відстані один від одного будуть знаходитися велосипедисти через півгодини після виїзду?

48. Два пішоходи йдуть по одній дорозі зі швидкостями 100 м/хв і 80 м/хв відповідно. Відстань між ни|ми зараз становить 800 м. Яка буде відстань між ними через 4 хв? Розгляньте всі можливі випадки.

49. Відстань між двома пристанями становить 60 км. Швидкість течії річки 5 км/год. Скільки часу витратить катер, власна швидкість якого 25 км/год, на шлях від однієї пристані до іншої: 1) за течією; 2) проти течії?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ - Математика