Дії над векторами

192.

А) Дії над векторами

Б) Дії над векторами

В) Дії над векторами

Г) Дії над векторами

193.

Дії над векторами

194.

А) Дії над векторами

Б) Дії над векторами

В) Дії над векторами

195.

Дії над векторами

Дії над векторами

196.

Дії над векторами

Дії над векторами

Дії над векторами

Дії над векторами бо Дії над векторами – протилежні вектори,

Дії над векторами (аналогічно).

197.

src="/files1/image731_2.jpg" class=""/>

Дії над векторами

198.

А) Дії над векторамиДії над векторами

Б) Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами

199.

Дії над векторами

А) Дії над векторами

Але Дії над векторами оскільки Дії над векторами – однаково напрямлені і Дії над векторами

Отже, Дії над векторами

Б) Дії над векторами Дії над векторами

200.

Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами

201.

А) Дії над векторами

class=""/>

Б) Дії над векторами

В) Дії над векторами

Г) Дії над векторами

Г) Дії над векторами

202.

Дії над векторами Дії над векторами

А) Дії над векторами

Б) Дії над векторами

Дії над векторами

В) Дії над векторами

203.

А) Дії над векторами

Дії над векторами

Б) Дії над векторами

Дії над векторами

204.

А) Дії над векторами

Б) Дії над векторами Дії над векторами

205.

Дії над векторами Дії над векторами

206.

Дії над векторами

Дії над векторами

Отже, а = 2, b = З, с = -4.

207.

Дії над векторами

Дії над векторами Дії над векторами – колінеарні, оскільки -8 = 4 × (-2);

16 = -8 × (-2); 0 = 0 × (-2).

208.

А) Дії над векторами звідси Дії над векторами k = -5;

Б) Дії над векторами звідси k= 1.

209.

А) Дії над векторами Отже, Дії над векторами – колінеарні;

Дії над векторами Отже, Дії над векторами колінеарні.

Звідси: Дії над векторами – компланарні.

Б) Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами

Якщо вектори Дії над векторами – компланарні, то Дії над векторами

Тоді Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами

Отже, Дії над векторами

Звідси: Дії над векторами – компланарні.

210.

Дії над векторами

Дії над векторами

Дії над векторами

Дії над векторами

Дії над векторами

211.

Дії над векторами Дії над векторами

Дії над векторами Дії над векторами

Дії над векторами

Дії над векторами

Дії над векторами

Дії над векторами

212.

Дії над векторами

Знайдемо суму Дії над векторами Добудуємо паралелограм ка сторонах ОА і ОС.

AOCZ – паралелограм, М – середина АС (за умовою), MZ = ОМ (за побудовою).

Дії над векторами оскільки Дії над векторами (властивість точки перетину медіан).

ТодіДії над векторами За тією самою властивістю Дії над векторами

Звідси Дії над векторами але Дії над векторами – протилежно напрямлені.

Тому Дії над векторами оскільки Дії над векторами то Дії над векторами

213.

А) Дії над векторами

Оскільки Дії над векторами і Дії над векторами то:

Х – 3 = 1; x = 4; 2 + 2у = -5; 2у = -7; у = -5,3; z + 3z – 1 = 3; 4z = 4; z = 1.

Отже, х = 4; у = -3,5; z = 1.

Б) x – 3 = 3; x = 6; 2 + 2у = -7; у = -4,5; 4z – 1 = 12; Дії над векторами

В) х – 3 = 1; х = 2; 2 + 2у = 6; 2у = 4; y = 2; 4z – 1 = -9; z = -2.

214.

Якщо Дії над векторами то Дії над векторами k > 0.

Тоді Дії над векторами За умовою Дії над векторами тому 3k = 6; k = 2.

Отже, Дії над векторами

215.

Якщо Дії над векторами – протилежно напрямлені і Дії над векторами то Дії над векторами де k < 0

Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами

Звідси Дії над векторами

216.

Дії над векторами

Якщо точки А, В, С лежать на одній прямій, то Дії над векторами – колінеарні.

Дії над векторами

Дії над векторами

Дії над векторами – неколінеарні, бо Дії над векторами тому A, B, С не лежать на одній прямій.

217.

Нехай Р(х; у; z). Тоді Дії над векторами Дії над векторами

Якщо Р? MN, то Дії над векторами – колінеарні, тоді Дії над векторамиДії над векторами

Оскільки Дії над векторами то Дії над векторами

(-t)2 + (3t)2 + (t)2 = 4 × 11; 11t2 = 44; t2 = 4; t = 2 або t = -2.

Тоді: х – 4 = -2 або x – 4 = 2; x = 2 або х = 6;

У + 1 = 3 × 2 або y + 1 = -3 × 2; у = 5 або y = -7;

Z – 2 = -2 або z – 2 = 2; z = 0 або z = 4.

Отже, Р(2; 5; 0) або Р(6; -7; 4)

218.

А) Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами звідси Дії над векторами а = -8.

Дії над векторами Дії над векторами

Б) Дії над векторами а2 = 4; а = 2 або о = -2.

Але a = 2 не задовольняють умові Дії над векторами

Тому а = 2 не є розв’язком.

Дана умова виконується при а = -2. Отже, а = -2.

В) m = (3; 5 – а; а); n = (5 + а; 7а+ 1; 2);

Дії над векторами Дії над векторами

А2 + 5а – 6 = 0; а = 1 або а = -6, але а = -6 не задовольняє умові

Дії над векторами тому а = -6 не є розв’язком. Отже, а = 1.

219.

Дії над векторами Дії над векторами

Якщо А, В, С лежать на одній прямій, то Дії над векторами – колінеарні,

Тоді Дії над векторами

Звідси 3а = -6; а = -2; 36 = 1; Дії над векторами

220.

Якщо Дії над векторами – компланарні, то знайдуться такі числа α і β, що Дії над векторами

Або:

А) Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами

Але α = 2, β = 4 не задовольняє умові α + 2β = -1.

Отже, таких чисел α і β не існує.

Тому Дії над векторами – не компланарні.

Б) Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами Дії над векторами

Але α = 6,5: β = -2,5 не задовольняють умові – α + 2β = 6.

Отже, система розв’язків не має. Не існує таких α і β, що Дії над векторами

Тому, Дії над векторами – некомпланарні.

221.

Якщо Дії над векторами – компланарні, то Дії над векторамиАбо

Дії над векторами

Отже, Дії над векторами тому Дії над векторами – компланарні.

222.

Дії над векторами

Дії над векторами

Отже, а = 2; b = -3; с = 1.

224.

Якщо A 1A 2A3A1 – правильний, то OA1 = ОА2 = ОА3 – … – ОАn.

Дії над векторами Дії над векторами – протилежні, тому

Дії над векторами

Дії над векторами

Отже, Дії над векторами

225.

Дії над векторами

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дії над векторами - ГДЗ з математики
« 
 »