Дикі тварини

Unit 5. ANIMALS

Lesson 5

Тема. Дикі тварини

Мета:

Навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями, повторити раніше вивчені лексичні одиниці, використовувати в мові питальні структури з допоміжними дієсловами, модальними дієсловами та дієсловом “to be”, які були вивчені раніше, вміння вести бесіду, слухати співрозмовника;

Розвивальна: розвивати вміння та навички читання, письма, усного мовлення, розвивати різні типи пам’яті – слухову, зорову, оперативну, учити працювати в парі, групі, логічно висловлювати думку, удосконалювати

вміння спілкуватися, підтримува­ти високий рівень мотивації до вивчення англійської мови, розвинути і доповнити лексичний запас із теми “Тварини”;

Виховна: виховувати культуру співбесіди, взаємоповагу та любов до англійської мови, виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань, загальну культуру учнів, любов до тварин, почуття відповідальності за тих, кого приручили.

Обладнання: картки на тему “Дикі тварини”, “Зоопарк”.

Хід уроку

WARM-UP

1. Play a few rounds of the Spelling Shark with any of the new domestic animal words or adjectives.

PRESENTATION

2. Listen and repeat (p. 92, ex. 1).

Teach and then drill the new words shown in the pictures, pupils listen and

repeat.

Ask “What’s this?” as you point at the picture again. Pupils answer.

Pupils take turns to read out the words. Help with pronunciation. If you have time, try to make up simple sentences with the words.

3. Listen and read (p. 92, ex. 2).

Tell the pupils to look at the pictures. Read the sentences. Pupils listen and read in silence.

Read the text, pausing after each sentence. Pupils repeat the sentences chorally and individually.

Ask the question: “What animals live in the forest / the jungle / the ocean?” Tell the pupils that they are going to read the text too.

Read the text again.

Pupils read the text after you.

PRACTICE

4. Work in pairs. Ask and answer (p. 93, ex. 3).

Read the question and the answer. Pupils listen.

In pairs, pupils ask the questions about the animals and practice the answers. One or two pairs act out the dialogue.

Help the pupils to make questions and answers quickly using the table:

Where do

Parrots

Live?

They live in…

Bears

Camels

Penguins

5. Speak in class (p. 93, ex. 4).

Ask the pupils to name the wild animals.

Ask to describe them using p. 92, ex. 2.

READING AND WRITING

6. Listen and read (p. 93, ex. 5).

Read the drills. Draw the pupils’ attention to the vowel sounds in pairs of words.

Do choral and individual repetition.

7. Open the brackets. Write (p. 93, ex. 6).

Pupils read the text and open the brackets.

Key: 1. is; 2. goes; 3. sees; 4. is; 5. is; 6. Are; 7. asks; 8. is; 9. are.

After writing the text ask the pupils to describe a walrus.

ENDING THE LESSON

8. Speak English (p. 93, ex. 7).

Game: Guess the animal.

Tell the pupils, “I’m thinking of an animal. What is it?” Write the questions on the board: “Does it live in…? Does it eat…? Has it got…?” Pupils ask you the questions and guess the animal.

Then they describe their animals.

HOME WORK

Animal Book: Each pupil contributes a page. Get the pupils to draw or find a picture of some animal and write a short description.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дикі тварини - Плани-конспекти уроків по англійській мові