Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902-910)

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902-910).

Мета. Вчити учнів ділити багатоцифрові числа на круглі двоцифрові числа; удосконалювати вміння розв’язувати рівняння, задачі з буквенимиданими.

Обладнання. Таблиця “Ділення на двоцифрові числа”; картки для опитування; короткий запис задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Зачитати відповідь до задачі № 900.

(Відповідь: па першу

кімнату пішло 100 м шпалер, а на другу – 150 м.)

Б) Із завдання № 901 пояснити обчислення перших двох часток.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902 910)

2. Усні обчислення.

А) Виконання завдання № 902 (1, 2).

Б) Задача.

Коли в бочку влили 40 л води, то заповнили п’яту її частину. Скільки літрів води вміщує ця бочка? (200 л)

В) Задача № 908*.

(Розв’язання: (375 – 5) : 10 = 37.)

3. Диференційовані завдання для опитування учнів.

Картка № 1 (для учнів із високим і достатнім рівнем знань)

1) Задача.

Швидкий поїзд проїхав 960 км за 6 год. За скільки годин подолає цю відстань легковий автомобіль, якщо його швидкість становить

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902 910) швидкості поїзда?

(Відповідь: 8 год.)

2) 25980 : 60 (= 433).

Картка № 2 (для учнів із середнім і початковим рівнем знань)

1) Задача.

З одного населеного пункту одночасно в протилежних напрямах виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 70 км/год, другого – 90 км/год. Яка відстань буде між ними через 5 год?

(Відповідь: 800 км.)

2) 8520 : 20 (= 426)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення ділення на двоцифрове число (за № 903 (1)).

2. Первинне закріплення.

Учні знаходять частки з коментуванням біля дошки.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902 910)

– Перевірте результати ділення дією множення.

3. Закріплення вивченого.

А) Виконання завдання № 903 (2).

Учні працюють самостійно; учитель надає допомогу тим, хто цього потребує.

Б) Виконання завдання № 904 (з поясненням).

(Відповідь: 96; 288.)

В) Розв’язування рівнянь (№ 905).

(Відповідь: 409; 89100; 204.)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

А) Задача № 906.

На дошці короткий запис задачі:

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902 910)

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу складанням виразу.

(Перший спосіб: 150 – 30 = 150 – 18 = 1800 (грн).

Другий спосіб: 150 – (30 = 18) = 1800 (грн).)

Учитель записує:

150 – (30 – 18) = 150 – 30 – 150 – 18.

Учні переконуються, що способи розв’язування задачі грунтуються на двох способах множення числа на різницю.

Б) Задача № 907.

B – перше число.

B : k – друге число

B + b : k – сума двох чисел.

Якщо b = 9870, k = 30, то b + b : k = 9870 + 9870 : 30 = 10199.

2. Самостійна робота.

Варіант 1

1) Обчислити:

24420 : 60 (= 407) 39200 : 80 (= 490)

17250 : 50 (= 345) 25500 : 30 (= 850)

2) Скласти вираз і знайти його значення.

Від числа 2480 відняти Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902 910) його.

(2480 – 2480 : 5 – 4 = 1984)

Варіант 2

1) Обчислити:

21630 : 70 (= 309) 27600 : 60 (= 460)

32080 : 40 (= 802) 16300 : 50 (= 326)

2) Скласти вираз і знайти його значення.

До числа 8020 додати Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902 910) його.

(8020 +8020 : 4 – 3 = 10045)

IV. Підсумок уроку.

Розв’язати рівняння (з коментування).

Х – 90 = 3600 х : 90 = 900

(Відповідь: х = 40; х = 81000)

V. Домашнє завдання.

№№ 909, 910 (с. 145).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902-910) - Плани-конспекти уроків по математиці