ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ В КІНЦІ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ДІЛЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ; ФОРМУВАТИ ВМІННЯ СКЛАДАТИ Й ПОРІВНЮВАТИ ЗАДАЧІ ТА ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

I. Перевірка домашнього завдання

Задача 1034 – пояснити, як знайшли середню урожайність пшениці з двох ділянок. Прочитати значення виразів вправи 1035 у порядку зростання.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити вираз 44918 : 76.

2) Чому дорівнює частка, якщо ділене дорівнює дільнику? якщо ділене

у 3 рази більше за дільник? якщо дільник дорівнює 1?

3) Задача. Довжина прямокутника 6 м, а ширина 4 м. Знайти ширину другого прямокутника з такою самою площею, довжина якого 8 м.

2. Усні обчислення.

1) Математичний диктант.

Добуток чисел 25 і 43 збільшити в 4 рази; суму чисел 35 і 65 зменшити в 5 разів; добуток чисел 42 і 36 зменшити в 6 разів.

2) Записати суму чисел, одне з яких дорівнює а, а друге – у 3 рази менше; записати різницю числа а і числа, що в 4 рази більше, ніж перше; записати частку від ділення числа а на різницю а іb.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні ділитимуть багатоцифрові

числа на двоцифрові, коли в частці будуть нулі, та розв’язуватимуть задачі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Вправу 1036 виконати під керівництвом учителя.

2. Вправу 1037 виконати самостійно з перевіркою ділення множенням.

3. Пояснення нового матеріалу провести за вправою 1038 під керівництвом учителя.

4. Вправу 1039 виконати під керівництвом учителя і самостійно.

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Задачу 1040 розв’язати під керівництвом учителя.

2. Скласти та порівняти задачі за короткими записами.

1)

Ціна

Кількість

Вартість

Однакова

8

2

576 грн

?

2)

Довжина

Ширина

Площа

Однакова

8 м

320 м2

16 м

?

VI. Підсумок уроку

Пояснити обчислення виразу 31 050 : 45. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ В КІНЦІ - Плани-конспекти уроків по математиці