ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УДОСКОНАЛЮВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО Й НЕРІВНОСТІ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально пояснити порядок дій у виразі вправи 1065, повідомити його значення, розказати план та вибір дій у розв’язанні задачі 1066.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити: 25 ц 6 кг – 400; 43 т 260 кг : 60.

2) Порівняти: 3 ц 2 кг і 320 кг; 40 м 30 см і 403 дм.

3) Задача. Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 85

км/год і 3 год – зі швидкістю 75 км/год. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль?

2. Усні обчислення.

1) Задача. Периметр прямокутника 80 м, а одна з його сторін дорівнює 20 м. Знайти площу цього прямокутника.

2) Вправа 1070.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні ділитимуть багатоцифрові числа на двоцифрові, складатимуть задачі та нерівності.

IV. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправи 1067, 1068 – фронтально, самостійно.

2. Вправа 1069. Уточнити порядок виконання дій, а обчислення провести самостійно.

3. Задача 1071. Проаналізувати від запитання,

скласти план, розв’язання записати самостійно.

4. Задача 1072. Заслухати задачі, складені учнями, попередньо проаналізувавши короткий запис задачі.

5. Вправа 1073. Розв’язати під керівництвом учителя.

6. Додаткові диференційовані вправи.

Задача 1. В одній бочці міститься 50 л рідкого дьогтю, а в іншій – 50 л рідкого меду. Ложку дьогтю переливають у бочку меду, а потім ложку отриманої суміші переливають у бочку дьогтю. Чого стало більше: меду в дьогті, чи дьогтю в меду?

Задача 2. На аркуші паперу побудували прямокутник зі сторонами 4 см і 9 см. Поділили його на квадратні сантиметри і склали з них один квадрат. Порівняти периметр даного прямокутника і утвореного квадрата.

V. Підсумок уроку

Обчислити вираз 10 403 – 1472 : 42 + (9 – 398 – 2753) – 30. Аналіз роботи учнів на уроці. Які труднощі виникли під час виконання завдань? Що сподобалося на уроці, а що – ні? Який висновок кожний зробив для себе після уроку?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО - Плани-конспекти уроків по математиці