Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672-680)

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672-680).

Мета. Ознайомити учнів із діленням багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нуль всередині; закріплювати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці, складати та обчислювати вирази.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; гра “Естафета”; таблиця “Ділення на одноцифрові числа”; схема задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення

знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Зачитати відповідь до задачі № 670.

(Відповідь: 15 годівниць може зробити юннат за 5 годин.)

Б) Пояснити два способи розв’язання задачі № 670.

(Перший спосіб: 48 : 8 : 2 – 5 = 15 (годів.);

Другий спосіб: 48 : 2 : 8 – 5 = 15 (годів.).)

В) Із завдання № 671 зачитати найбільший результат обчислення виразів. (13491)

2. Усні обчислення.

А) Гра “Естафета”.

На дошці записи виразів:

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672 680)

Учитель викликає до дошки з кожного ряду по 1 учню. Це перші учасники естафети. Вони знаходять значення перших виразів і записують результати у відповідні

“віконечка”.

Повертаючись на свої місця, вони торкаються рукою наступного учасника своєї команди (свого ряду), який знаходить значення другого виразу і т. д. Виграє естафету команда, яка першою правильно заповнить останнє “віконце”.

Б) 4 т : 8 (5 ц); 1 м: 5 (2 дм); 1 дм : 2 см (5); 2 грн : 50 к. (4)

В) Відстань від міста до села, що становить 150 км, автобус туди і назад проїхав за 6 год. З якою швидкістю рухався автобус? (50 км/год)

2. Завдання для опитування.

А) Задача. 7 однакових автобусів за 3 рейси перевезли 1092 пасажири. Скільки пасажирів перевезе 1 автобус за 5 рейсів? Задачу розв’язати складанням виразу. (1092 : 3 : 7 – 5 = 260 (п.).)

Б) х – 8 = 3744 (х = 468)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота за вправою № 672.

2. Пояснення вчителя.

Перше неповне ділене 16 тисяч. У частці буде 4 цифри. 16 тисяч поділити на 8, буде 2 тисячі. Остачі немає. Друге неповне ділене 4 сотні, 4 сотні на 8 не діляться так, щоб у частці були сотні. Тому на місці сотень у частці пишемо 0.

Третє неповне ділене 46 десятків. 46 десятків поділити на 8, буде 5 десятків і в остачі 6 десятків. Четверте неповне ділене 64 одиниці. 64 поділити на 8, буде 8. Остачі немає. Частка 2058.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672 680)

3. Первинне закріплення вивченого матеріалу.

А) Опрацювання № 673.

Б) Завдання № 674. Перший вираз обчислити із записом на дошці та детальним поясненням. Решту – коментовано.

(Відповіді: 90781, 31043, 94308.)

В) Самостійно обчислити:

27621 : 3 (= 9207) 581588 : 7 (= 83084)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань

1. Складання виразів та знаходження їх значення № 675 (з коментуванням).

А) 2008 – 8 – 800 = 16064 – 800 = 15264

Б) 33000 : 100 – 3 = 330 – 3 = 990

2. Виконання завдання № 676*.

Учні будують паралелепіпед у зошиті; позначають вершини. Учитель надає допомогу учням.

3. Розв’язування задач.

А) Задача № 677.

Після аналізу задачу розв’язують самостійно. Для учнів із середнім та початковим рівнем знань учитель пропонує схему розв’язування задачі.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672 680)

Б) Задача № 678.

На дошці короткий запис задачі:

Було – 2 т 4 ц

Відвантажили – 8 мішків по? кг

Залишилося – 2 т 80 кг

Перед розв’язуванням задачі вчитель звертає увагу учнів на необхідність перетворення іменованих чисел в одні і ті самі одиниці:

2 т 4 ц = 2400 кг; 2 т 80 кг = 2080 кг.

(Відповідь: 40 кг пшона.)

Учням із високим рівнем знань після розв’язання цієї задачі пропонується ще одна задача.

– По озеру моторний човен за 20 хв пройшов 8 км, а коли ввійшов у річку, то за 2 год пройшов 42 км. Знайти швидкість течії річки (мотор працював увесь час однаково).

Учитель може запропонувати закінчити цю задачу вдома. На наступному уроці 1 учень знайомить з розв’язанням цієї задачі увесь клас.

(20 хв = Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672 680) год. Якщо човен за Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672 680) год пройшов 8 км. то за 1 год – 8 – 3 = 24 (км); 24 (км/год) – швидкість човна, з якою він йшов по озеру; 42: 2 = 21 (км/год) – швидкість човна, коли він йшов річкою; 24 – 21 = 3 (км/год) – швидкість течії річки.)

IV. Підсумок уроку.

248511 : 3; 6009 : 3.

– Скільки цифр матиме частка?

V. Домашнє завдання.

№№ 679, 680 (с. 111).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672-680) - Плани-конспекти уроків по математиці