ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ. ЗАДАЧІ НА РУХУ ПРОТИЛЕЖНИХ НАПРЯМКАХ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З АЛГОРИТМОМ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ; УЧИТИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА РУХ У ПРОТИЛЕЖНИХ НАПРЯМКАХ

I. Перевірка домашнього завдання

Вправа 892. Назвати суми значень виразів кожного стовпчика, пояснити добір частки в одному виразі третього стовпчика. Задача 891. Фронтально повідомити площі під городні культури. Пояснити, як знайшли ширину площі під салат.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Вправа 893.

2) 3адача. Ширина ділянки прямокутної

форми дорівнює 30 м і становить 1/3 довжини. Знайти периметр і площу цієї ділянки.

3) Назвати, скільки всього одиниць, усього десятків, усього сотень, усього тисяч, усього десятків тисяч у числі 380 532.

2. Усні обчислення.

Знайти рівності, у яких допущено помилки, і виправити їх.

4168 : 2 = 284 257 : 30 = 7 (ост. 47)

400 800 : 4 = 100 200

394 : 80 = 4 (ост. 74)

520 : 70 = 7 (ост. 3)

7042 : 7 = 106

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти вчитимуться ділити багатоцифрові числа на розрядні, розв’язуватимуть задачі на рух у протилежних напрямках.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. З алгоритмом ділення

багатоцифрових чисел на розрядні вчитель ознайомлює за виразом 24 360 : 60. Прочитати пояснення алгоритму ділення з вправи 895.

2. Вправа 896. Порівняти усне і письмове ділення.

3. Вправу 897 (1) виконати з коментуванням з місця, (2) – самостійно.

4. Задача 894. Коротко схематично записати задачу, проаналізувати від числових даних, увести термін “швидкість віддалення”. Розглянути два випадки руху.

5. Задача 898. Записати у вигляді таблиці, проаналізувати від запитання, розв’язання записати самостійно. Додатково знайти, на скільки більше часу витратить мотоцикліст.

6. Задача 899. Розв’язати під керівництвом учителя, змоделювавши задачу на відрізку.

V. Підсумок уроку

Ознайомилися з діленням багатоцифрових чисел на розрядні, розв’язували задачі на рух у протилежних напрямках. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ. ЗАДАЧІ НА РУХУ ПРОТИЛЕЖНИХ НАПРЯМКАХ - Плани-конспекти уроків по математиці