ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ, КОЛИ В ЧАСТЦІ Є НУЛІ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ДІЛЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ, КОЛИ В ЧАСТЦІ Є НУЛІ; УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ СКЛАДАТИ ТА РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

І. Перевірка домашнього завдання

Взаємоперевірка виконаних удома завдань.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) 3адача. Довжина городу прямокутної форми 720 м, а ширина – у 2 рази менша. Картоплею зайнято 3/4 площі городу, а решту – овочами. Яку площу зайнято овочами?

2) Побудувати два трикутники, щоб спільною частиною

їх був п’ятикутник.

3) Обчисли вираз 3564 : 36.

2. Усні обчислення.

73 – 0

1200 0 + 32

0 : 3000

380 – 87 – 0

368-0

400 – 0 + 0 : 5000

5368 – 1 – 5

1080 – 0 + 472 : 1

0 : 5368 – 1000

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що учні ділитимуть на трицифрові числа, будуть складати та розв’язувати задачі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда за вправою 1093. Яке перше ділене в першому виразі? Скільки цифр буде в частці? Як знайти першу цифру частки? Як перевірити цифру частки? Яке друге неповне ділене? Чому в частці на місці десятків треба записати нуль? (Продовжити ділення самостійно).

Як перевірити ділення?

2. Обчислити 902 700 : 295 (самостійно).

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправу 1094 виконати з коментуванням та самостійно. Сильніші учні виконують вправу 1095.

2. Задача 1096. Дібрати числові дані, заслухати дві-три складені учнями задачі, розв’язання записати самостійно.

3. Задачу 1097* розв’язати під керівництвом учителя.

4. Задачу 1098 розв’язати самостійно.

5. Задачу 1099 проаналізувати, скласти план, розв’язання записати, коментуючи з місця виконання дій.

VI. Підсумок уроку

246 688 : 486. Чим подобаються уроки математики? Що не подобається? Розповіді учнів про успіхи й труднощі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ, КОЛИ В ЧАСТЦІ Є НУЛІ - Плани-конспекти уроків по математиці