ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ, НА ОДНОЦИФРОВЕ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ДІЛЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ, НА ОДНОЦИФРОВЕ; УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ ТА ОБЧИСЛЮВАТИ ВИРАЗИ

I. Перевірка домашнього завдання

Розв’язування задачі 686 пояснює учень. Виконання вправи 687 перевірити в парах.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Число 483 072 зменшити у 6 разів.

2) 3адача. У двох однакових вагонах 26 т вантажу. Скільки тонн вантажу в 5 таких вагонах?

3) Як можна перевірити

результат ділення?

2. Усні обчислення.

Вправа 688.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні ділитимуть багатоцифрові числа, які закінчуються нулями, на одноцифрове та знаходитимуть значення виразів

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Під керівництвом учителя виконати вправу 690.

2. Самостійне опрацювання вправи 691. Звернути увагу на пояснення одержання нулів у кінці частки. Перевірити множенням.

3. Вправа 692. Пояснити, коментуючи з місця.

4. Вправа 689: перший вираз обчислюють на дошці, другий – коментуючи, а третій – самостійно.

5. Задача 693. Пояснити, що

знаходимо, обчислюючи кожен вираз.

6. Задача 694*. Скільки граней у куба? Якою геометричною фігурою є грань куба? Скласти план, записати розв’язання.

7. Додаткові диференційовані завдання.

1) Обчислити: 185 200 : 2 + (97 503 – 29 371) – 3.

2) За допомогою п’яти п’ятірок і знаків дій записати число 36.

V. Підсумок уроку

Скільки цифр у частці 870 000 : 5? Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ, НА ОДНОЦИФРОВЕ - Плани-конспекти уроків по математиці