ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ОСТАЧЕЮ НА 10, 100, 1000. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ДІЛЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ОСТАЧЕЮ НА 10, 100, 1000; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально заслухати відповідь та пояснення вибору дій у розв’язанні задачі 740. Вправа 739 – знайти різницю значень виразів першого стовпчика. Пояснити порядок дій у виразах останнього стовпчика.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Порівняти вирази: 5 км 250 м – 4 і 61 км 456 м : 8.

2) Задача. Від двох

пристаней, відстань між якими 96 км, одночасно назустріч один одному вийшли два теплоходи. Один ішов зі швидкістю 26 км/год, а другий – 22 км/год. Через скільки годин теплоходи зустрілися? Скласти обернені задачі.

2. Усні обчислення.

1) Обчислити:

(320 + 430) : 10 – 100 – 1000;

(280 + 310 ) : 10 – 100 – 100;

(940 – 300) : 10 – 100 – 320.

2) Вправа 741.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти будуть ділити багато – цифрові числа з остачею на 10, 100, 1000 та розв’язуватимуть задачі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Запропонувати знайти значення виразу 85 : 10 з поясненням. Найближче

число до 85, яке ділиться на 10 без остачі, це 80. 80 поділити на 10, буде 8. 85 – 80 = 5, тому 85 : 10 = 8 (ост. 5).

2. Вправа 742. Зробити висновок: при діленні числа на 10 одиниці діленого становитимуть остачу, а число, записане рештою цифр, – частку. Зіставити кількість нулів дільника з кількістю цифр остачі. Зробити висновок.

3. Коментоване обчислення виразів вправи 743.

V. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Задача 745. Доповнивши вказівкою, що норма висіву однакова, задачу можна розв’язати способом відношень.

2. Задача 746. Проаналізувати від запитання, скласти план, записати розв’язання на дошці, у зошитах.

3. Задачу 747 розв’язати під керівництвом учителя.

4. Самостійна робота за вправою 744. Сильніші учні розв’язують задачу 748*. (16 років – це двічі по стільки, скільки років хлопчикові тепер).

VI. Підсумок уроку

Обчислити: 4368 : 10; 35 206 : 100; 5432 : 1000. Чого навчилися на уроці? Що дізналися нового?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ОСТАЧЕЮ НА 10, 100, 1000. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ - Плани-конспекти уроків по математиці