Ділення раціональних чисел

Урок № 93

Тема. Ділення раціональних чисел

Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: систематизація та корекція знань.

Хід уроку

@ Оскільки цей урок є логічним завершенням попередньої роботи, схема його може бути такою самою, як і попереднього. Єдина відмінність – змістом навчального матеріалу є тема “Ділення раціональних чисел”.

І. Перевірка домашнього завдання

Спочатку обговорюємо труднощі, що, можливо, виникли під час виконання домашнього завдання (див. урок № 96).

Усні

вправи

1. Обчисліть:

А)

Ділення раціональних чисел

Б)

Ділення раціональних чисел

2. Назвіть подібні доданки в сумі та їх коефіцієнти:
1) -2,4х + 4,3х + 8,2 – 8,2х;

2) 3Ділення раціональних чиселУ – 3Ділення раціональних чиселХ – 3Ділення раціональних чиселУ + 3Ділення раціональних чиселХ;

3) 4,5a – 4,5b + 10a – 10b;

4) 100a + 101b – 200a – 202b.

Зведіть подібні доданки.

3. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

А) -25 – 106 – (-4);

Б) -4 – (-0,81) – 25;

В) Ділення раціональних чисел– (-8) – Ділення раціональних чисел;

Г)

-2,5 – (-13,4) – 0;

Д) -1,23 – (-4) – (-5) – (-5);

Є) Ділення раціональних чисел

4. Дайте відповідь на запитання та наведіть приклади:

А) Яка кількість від’ємних множників повинна бути в добутку, щоб він виражався додатним числом? від’ємним числом?

Б) За якої умови добуток кількох множників дорівнює 0?

В) Як зміниться добуток декількох чисел, якщо його помножити на (-1)?

II. Систематизація знань

Проводиться в ігровій формі (див. попередній урок).

III. Відтворення, вдосконалення та корекція вмінь

@ На цьому уроці ми повторюємо та систематизуємо досвід, набутий у ході вивчення теми “Ділення раціональних чисел”, але насправді ми систематизуємо знання про виконання всіх інших арифметичних дій у комплексі з діленням. Тому й завдання, відібрані на урок, є в основному “комплексними”, тобто вимагають від учнів, окрім знань алгоритмів виконання арифметичних дій, ще й знання правил встановлення порядку виконання дій та правил, що виражають залежність між компонентами арифметичних дій.

1. 1) Виконайте ділення:

А) -124 : 31;

Б) -33,77 : (-11);

В) 53,4 : (-15);

Г) 1,242 : (-0,27);

Д) –Ділення раціональних чисел:Ділення раціональних чисел;

Є) -1Ділення раціональних чисел : 4Ділення раціональних чисел.

2) Виконайте дії:

А) 3,2 – (-6) – 7,8 : (8,8 – 10,1);

Б) (-31,7 : 63,4 – 23,4: (-1,17)) – (-2,4);

В) (-1,2 + 4,32 : (-1,8)) : (-0,001) – (-0,3).

3) Знайдіть значення виразу:

А)Ділення раціональних чисел; б)Ділення раціональних чисел; в)Ділення раціональних чисел; г) Ділення раціональних чисел; д) Ділення раціональних чисел;

2. 1) Усно розв’яжіть рівняння:

А) 5,2 : х = 5,2; x – Ділення раціональних чисел = -1; х : 5,72 = 0;

Б) -4Ділення раціональних чисел: х = 4Ділення раціональних чисел; х : Ділення раціональних чисел= -1; х : Ділення раціональних чисел= 0;

В) -4х = -8,8; -6y = -36; -6Ділення раціональних чиселХ = 1;

Г) -3,7 : (-х) = -1; – х : 4Ділення раціональних чисел = 0; – х : (-8,7) = 1.

3. Розв’яжіть рівняння: а) Ділення раціональних чиселХ = –Ділення раціональних чисел; б) –Ділення раціональних чиселХ = –Ділення раціональних чисел; в) -2Ділення раціональних чиселХ = Ділення раціональних чисел.

4. Знайдіть корінь рівняння:

A) Ділення раціональних чиселY – Ділення раціональних чиселY – Ділення раціональних чиселY = Ділення раціональних чисел;

Б) 0,4z – Ділення раціональних чиселZ = 4,4;

В) 4(0,2х – 7) -5-(0,3х + 6) = 5;

Г) 22,4-Ділення раціональних чисел– 35,1Ділення раціональних чисел = -45,9.

Додаткова вправа

Перше число на 2,9 більше за друге. Якщо перше число збільшити у 1,7 раза, а друге – у 1,9 раза, то різниця цих нових значень дорівнює 11,59. Знайдіть дані числа (складіть рівняння за умовою задачі та розв’яжіть його).

IV. Підсумки уроку

Тестові завдання

1. В якому з наведених випадків ділення виконано неправильно?

1) -75 : 5 = 15;

2) -169 : (-13) = -13;

3) 210 : (-10) = -21; 4) 0 : (-47) = 0.

2. Знайдіть суму: (-8 + 24) : (-1 – 3) + 4.

1) 8; 2) 0; 3) -8; 4) -4.

3. Який з поданих виразів дорівнює -4, якщо k = -2?
1) (-k – 15k) : 4;

2) (3k – 9k) : (-3);

3) (10 – k) : (-6);

4) (6k – 12) : 3.

4. Яке з поданих чисел дорівнює частці коренів рівнянь 2х – 5 – 6х = 11 та -5х + 11х + 7 = 13?

1) Ділення раціональних чисел; 2) -4; 3) –Ділення раціональних чисел; 4) 4.

5. Обчисліть модуль виразу (-b – 48) : (-16) + b, якщо b = -16.
1) -14; 2) 12; 3) 14; 4) 20.

V. Домашнє завдання

1. До частки чисел – 7,5 і – 3 додайте добуток чисел – 0,3 і 30.

2. До добутку чисел – 1,8 і 2 додайте частку чисел 24 і – 1,2.

3. Розв’яжіть рівняння:

А) х – 2,3 = -4,2;

Б) 2х + 3,6 = 5;

В) 20 – (5 – 4х) = 3;

Г) 14 – (-5 + 2х) = -3.

4. Розв’яжіть рівняння: а) 3х – (х + 17) = 21; б) 10 – 2(7 – х) = 8.

5. Обчисліть: -2Ділення раціональних чисел+ (9,7 – 1,6) : (-0,9).

6. Спростіть вираз:

А) 2(4a – 5) – (2 – 3а);

Б) -3(5 – 7х) + 4(х – 7);

В) 1,5(2 – 0,2а) + 3(-а + 1);

Г) -2(-1 – 2a + 7b) – (4a – 8b + 1);

Д) –Ділення раціональних чисел(0,5х – 1,1) – Ділення раціональних чиселХ;

Є) (-0,25х + 0,3y) – 3(0,7х – 0,3у).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ділення раціональних чисел - Плани-конспекти уроків по математиці