Дипломатичний корпус

Політологічний словник

Дипломатичний корпус – сукупність глав іноземних дипломатичних представництв, які акредитовані у певній державі. В широкому значенні слова під поняттям Д. к. розглядаються всі дипломатичні співробітники дипломатичних представництв, які визнані такими урядом держави перебування, та члени їх сімей.

Д. к. не є інститутом, що базується на нормі міжнародного права, він не є також політичним об’єднанням чи організацією, які мають права юридичної особи. Жодних політичних виступів чи спільної політичної позиції з боку Д. к. не може бути, це неприпустимо, цього не знає міжнародна практика. Міжнародна практика знає й допускає колективні виступи Д. к. з церемоніальних (протокольних) питань: поздоровлення, висловлення співчуття тощо уряду країни перебування. Зазвичай від імені Д. к. виступає його дуаєн.

А. Кудряченко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дипломатичний корпус - Довідник з політології