Дисциплінарна відповідальність працівників

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 28. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна

4. Дисциплінарна відповідальність працівників.

Однак бувають і інші приклади: токар запізнився на роботу, слюсар допустив брак у роботі, водій відмовився виконати рейс. Що спіль­ного в їхніх діях? Працівники порушили трудову дисципліну, не виконали належним чином трудові обов’язки. За це вони можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Якщо працівник порушує трудову дисципліну, до нього можуть бути застосовані

дисциплінарні стягнення – догана або звільнення.

Робота окремих категорій працівників пов’язана з підвищеним ризиком і небезпекою, що зумовлює потребу в додержанні чіткої дисципліни й порядку. Це, зокрема, залізничники й авіатори, гірничорятувальники й митники та ін. Для працівників цих галузей прийнято спеціальні статути про дисципліну, якими передбачено й інші стягнення.

Закон визначає порядок накладання стягнень на працівників. Якщо токар запізнився на роботу, адміністрація насамперед зобов’я­зана зажадати від нього письмове пояснення, щоб з’ясувати причини й обставини порушення й ставлення

працівника до нього: адже запізнення могло бути пов’язане не тільки з недбалістю чи недисциплінованістю працівника, а й, наприклад, з порушенням графіка роботи транспорту або хворобою дитини, що потрібно взяти до ува­ги. Врахувавши ступінь тяжкості, заподіяну шкоду, обставини проступку працівника та його ставлення до роботи, власник чи уповноважений ним орган (найчастіше адміністрація підприємства, організації, установи) може застосувати стягнення. За порушення трудової дисципліни можна оголосити лише одне стягнення.

Стягнення оголошують наказом, з яким обов’язково під розписку має бути ознайомлений працівник. Законом установлено граничні строки застосування стягнення за порушення трудової дисципліни.

Стягнення може бути застосоване не пізніше аніж через місяць після його виявлення, але не пізніше аніж через шість місяців після ско­єння. Якщо про запізнення стає відомо одразу, то стягнення має бути накладене протягом місяця з дня порушення. Втім, є складні випадки. Наприклад, 25 березня під час рейсу машиніст порушив інструкцію і перевищив швидкість. Про це дізналися через два мі­сяці – після розшифрування записів приладів – 20 травня. Отже, порушення скоєно 25 березня. З цієї дати, з дня порушення, від­раховують шість місяців, а місячний строк відраховуватимуть від 20 травня, коли стало відомо про порушення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дисциплінарна відповідальність працівників - Правознавство