ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

УРОК 6. ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Мета: актуалізувати та поглибити знання учнів про властивості живих організмів, сформувати уявлення про дихання рослин і тварин; розвивати уміння визначати подібність та відмінність у способах дихання рослин і тварин, обгрунтовувати значення дихання для живих організмів; виховувати спостережливість, працелюбність, екологічне мислення.

Обладнання: таблиці “Дихання рослин”, “Внутрішня будова листка”, “Дихання тварин”, підручники, зошити.

Основні поняття: газообмін, дихання, фотосинтез,

кисень, вуглекислий газ. Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Виступи учнів з повідомленнями про живлення грибів

ІІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Завдання 1. Закінчіть речення.

– Процес утворення зеленими рослинами складних поживних речовин з вуглекислого газу і води за допомогою сонячної енергії називають… (фотосинтезом).

– Складна речовина зеленого кольору в органах рослин називається. (хлорофіл).

– Всі тварини за способом живлення є. (гетеротрофами).

– До органів живлення тварин відносять рот,

стравохід, …, … (шлунок, кишечник).

Завдання 2. Поясніть значення живлення для живих організмів.

ІV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Тепер ви знаєте, що під час фотосинтезу рослина вбирає з повітря вуглекислий газ, а виділяє кисень. Яке значення для усього живого має цей процес?

Саме завдяки фотосинтезу кисень прадавніх фото-синтезуючих організмів вплинув на газовий склад атмосфери планети. Це забезпечило надзвичайно бурхливий розвиток живого на суходолі і в океані. Киснем, що виділяють рослини, у воді і на суходолі дихають живі організми, у тому числі й самі рослини. Всі живі організми дихають. Їхні органи та клітини теж. Дихання – це найбільш яскравий і очевидний прояв життя. “Не дихає”, “перестав дихати” – ці загальновідомі вирази означають, що життя припинилось. Під час дихання поглинається кисень, а виділяється вуглекислий газ. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як дихають організми та яке значення має цей процес для рослин і тварин.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Що таке дихання

Дихання – це сукупність процесів, що забезпечують поглинання організмом кисню, його використання під час перетворення речовин і видалення вуглекислого газу. Процес дихання можна порівняти із згорянням дров у пічці. Дрова можуть обігріти домівку лише під час горіння, а для цього потрібний кисень. Їжа – це “дрова” для організму. Для “горіння” їжі теж потрібний кисень, оскільки саме завдяки йому відбувається окиснення органічних речовин та виділення необхідної для організму енергії. Отже, основна функція дихання – вироблення енергії за рахунок окиснення речовин, отриманих організмом з їжею.

Процес дихання у різних організмів відбувається по-різному.

2. Дихання рослин

У рослин немає спеціальних органів дихання. Дихають всі частини рослини: листя, стебло, бруньки, плоди і навіть корінь та насіння. Найбільше кисню потрапляє в рослину через листки.

Завдання 3. Розгляньте таблицю “Внутрішня будова листка” та визначте, як і завдяки чому відбувається процес дихання у рослин.

На нижньому боці листка є спеціальні отвори – продихи. Вони являють собою щілини між двома клітинами, які можуть збільшуватися або зменшуватися. Через продихи в листок надходить кисень, видаляється вуглекислий газ, випаровується вода. Під час дощу продихи закриваються.

Завдання 4. Порівняйте процес фотосинтезу та дихання у рослин.

Під час фотосинтезу рослина вбирає з повітря вуглекислий газ, а виділяє кисень. Під час дихання рослина використовує кисень, а виділяє вуглекислий газ. На відміну від фотосинтезу, рослини дихають в будь-яку пору доби, але використовують вони набагато менше кисню, ніж виділяють під час фотосинтезу.

3. Дихання тварин

Завдання 5. Розгляньте таблицю “Дихання тварин” та визначте типи їх дихання.

Тварини дихають різними органами. Типи дихання:

– зябровий (риби, раки);

– шкірне дихання (дощовий черв’як, жаба);

– трахейний(комахи)

– легеневий (жаби, змії, птахи, ссавці).

4. Значення дихання для живих організмів

За участю кисню складні органічні речовини в клітинах перетворюються на воду, вуглекислий газ та деякі інші речовини. При цьому вивільняється енергія, необхідна для процесів життєдіяльності тварин.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Запитання для обговорення

– Чому лікарі не рекомендують спати в кімнаті, де знаходиться багато кімнатних рослин?

– Чому, коли ви бігаєте чи скачете, частота дихання набагато більша, ніж під час сну?

– Чи згодні ви із твердженням, що фотосинтез є основою життя на Землі?

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Провести дослід, який доводить що в процесі дихання рослина поглинає кисень. Для цього кімнатну рослину слід щільно накрити скляним ковпаком (можна банкою) та поставити її на кілька діб у темне місце. Через кілька діб швидко поставити під скляний ковпак, яким накрита рослина, запалену свічку. Ви зможете переконатися, що свічка швидко згасне. Це пояснюється тим, що в темряві процес фотосинтезу не відбувався, а рослина дихала та поглинала кисень. Без кисню горіння не відбувається.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН - Плани-конспекти уроків по натурології