ДІЯ ДІЛЕННЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УЗАГАЛЬНИТИ ЗНАННЯ ПРО ДІЮ ДІЛЕННЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ СКЛАДАТИ ТА РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ; ПОВТОРИТИ АЛГОРИТМ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

I. Перевірка домашнього завдання

Пояснити план та вибір дії у розв’язанні задачі 632, вибірково повідомити значення виразів вправи 633.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Задача. Довжина однієї сторони прямокутника 6 см, а його площа 48 см2. Знайти площу квадрата, периметр якого

дорівнює периметру цього прямокутника.

2) Обчислити вираз 17 м 52 см : 4 см.

3) Назвати одиниці вимірювання площі від найбільшої до найменшої.

2. Усні обчислення.

Гра “Альпініст”. Учитель добирає два ланцюжки виразів, які “сходяться” на вершині “гори”. Грають 2 команди. Перемагає та команда, яка швидше досягне вершини.

Можливі вирази: 1 команда – (950 : 5 + 560) : 3 – 70 – 3; 2 команда – (570 + 230) : 5 – 4 : 2 : 8. На вершині “гори” має бути одне число.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні повторять дію ділення та її властивості.

IV. Узагальнення та повторення

вивченого матеріалу

1. У процесі самостійної роботи за вправами 634, 635 уточнити, що таке ділення, назви чисел при діленні; що у множині натуральних чисел завжди можливе ділення з остачею; властивості ділення та їх застосування при діленні.

2. Вправу 636 розв’язати під керівництвом учителя.

3. Задачу 637 розв’язати усно, детально пояснюючи вибір дій.

4. Вправа 638. Детально пояснити прийоми обчислень.

5. Алгоритм письмового ділення повторити, пояснюючи обчислення виразів вправи 639.

6. Записати задачу 642 у вигляді таблиці. Проаналізувати від запитання, скласти план, записати розв’язання самостійно.

7. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. Сторона квадрата 20 см, вона у 2 рази більша за сторону прямокутника. Знайти довжину прямокутника.

Задача 2. До Новорічного свята Марійка, Галинка й Тетянка вирізали прикраси, кожна – тільки одного кольору: зеленого, синього або червоного. Відомо, що Галинка вирізала найменшу кількість прикрас; найбільше було червоних прикрас; прикрас синього кольору було менше, ніж зеленого; Тетянці не подобається зелений колір. Прикраси якого кольору вирізала кожна з дівчаток?

V. Підсумок уроку

Повторили дію ділення та її властивості. Як відняти суму від числа? Розказати про свої успіхи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЯ ДІЛЕННЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ - Плани-конспекти уроків по математиці