ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
& 18. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

220. Прочитайте записані в дві колонки речення. Визначте в реченнях першої колонки дієприкметники. У реченнях другої колонки визначте дієприкметники й залежні від них слова.

Намальовані квіти не пахнуть.

Квіти сріблені росою.

Квіти, намальовані фарбами, не пахнуть.

Квіти, сріблені росою, дивляться на шлях (В. Сосюра).

– Якими розділовими знаками виділено на письмі дієприкметники із залежними від них словами?

– Прочитайте

речення другої колонки, інтонуючи їх відповідно до розділових знаків.

– Визначте в реченнях другої колонки слова, які пояснюють дієприкметники разом із залежними від них словами.

Дієприкметник із залежними від нього словами називають дієприкметниковим зворотом.

У реченні дієприкметниковий зворот завжди є означенням: Блищало небо, засіяне зорями (І. Нечуй-Левицький).

Дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного (пояснюваного) слова, на письмі виділяють комою (або комами): Вгорі цвіте блакить, усіяна хмарками (Т. Масенко).

В усному мовленні такий дієприкметниковий зворот виділяють

паузами та інтонацією.

Дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом, комами (комою) на письмі зазвичай не виділяють: Сплять сивиною закутані гори (Б. Дегтярьов).

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

221. Прочитайте прислів’я. Визначте в кожному реченні дієприкметниковий зворот та означуване ним слово. З’ясуйте: стоїть дієприкметниковий зворот після цього слова чи перед ним.

1. Наука – то криниця, викопана голкою. 2. Роботу, відкладену на майбутнє, прокленуть нащадки. 3. Не смачний хліб, чужим ножем краяний. 4. Здобутий працею камінь м’якший від дарованого бублика. 5. Позиченими в сусіда зубами кістки не розгризеш. 6. Сорочку, викроєну за чужими порадами, носитимеш уночі.

– Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

222. Перепишіть. Підкресліть у реченнях члени речення. З’ясуйте місце дієприкметникових зворотів стосовно пояснюваних ними слів. Обгрунтуйте розділові знаки.

1. У рідний край, грозою вмитий, ведуть усі шляхи на світі (М. Стельмах). 2. Цвіте земля, задивлена в свободу (Л. Костенко). 3. Раз добром нагріте серце вік не прохолоне (Т. Шевченко). 4. А думи, в серце перелиті, і після тебе будуть жить (М. Луків). 5. Існують прекрасні дороги, націлені на перемоги (П. Осадчук).

– Позначте в словах вивчені орфограми.

223. Прочитайте прислів’я, визначте в кожному дієприкметниковий зворот. Поясніть, чому звороти не виділені комами. Перебудуйте речення так, щоб звороти потрібно було виділити комами. Чи змінився завдяки такій перебудові зміст речень?

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

1. Марно втраченого дня не повернеш. 2. Насильно розкрита троянда втрачає аромат. 3. І тисяча мудреців не дістане кинутий дурнем у криницю камінь. 4. Нажита трудом копійка, збережеться довше легкого карбованця.

– У записаних реченнях підкресліть дієприкметникові звороти. Якими членами речення вони є?

– Записані речення прочитайте, правильно їх інтонуючи.

– Позначте в словах вивчені орфограми.

224. Перепишіть, уписуючи на місці крапок дібрані з довідки дієприкметникові звороти. Розставте розділові знаки.

1. … нарід дуже схожий на граніт. 2. Шматок хліба… смачніший од м’якої булки… . 3. Троянда… втрачає аромат. 4. У коня… доля огіркова.

ДОВІДКА

Дружно спаяний; насильно розкрита; неправдою нажитої; зароблений працею; купленого за огірковою ціною; нажита мозолями.

225. Складіть речення за запропонованою схемою і запишіть її.

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

226. Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки. Дієприкметникові звороти підкресліть як члени речення.

Художниця Наталія Бугайчук змалку захоплена народною творчістю. Свої роботи вона виконує нею винайденим способом. Зображення Наталія вирізьблює на шпаклівці нанесеній на полотно. За намальованим ескізом художниця робить рельєф, а потім ретельно його розфарбовує.

Найбільше Наталію цікавлять образи використовувані українцями на означення сил природи. Персонажам отриманим у спадок від предків дівчина надає сучасного звучання. Різьба по шпаклівці припала їй до душі бо дозволяє надати образам об’ємності вдихнути в них життя.

З Житомирського інформаційного порталу

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Художні роботи Наталії Бугайчук

– Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

Назвіть почуття, які викликають у вас роботи молодої художниці. Витлумачте ці почуття. Зверніться до Словничка назв почуттів.

– Опишіть зображене на полотні двома-трьома реченнями. Використайте дієприкметникові звороти.

Досить часто дієприкметниковий зворот відділений від означуваного ним слова іншими словами. У цьому разі зворот теж виділяють комами: Дух степовий приніс я із собою, настояний на квітах (Г. Кривда).

Якщо два чи більше дієприкметникові звороти стоять поруч, розділові знаки ставлять між ними так само, як між однорідними членами речення: Геній – це великий талант, помножений на каторжну працю, поділений на безжалісну втому (Античний вислів).

227. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Накресліть схему першого речення.

1. Я у степу край Дунаю свою хату маю густим лісом обсаджену красним цвітом прикрашену (Народна творчість). 2. Тепле ніжне літо волошками повите посріблене дощами живе в очах у мами (А. Костецький). 3. У тиші настояній духом гречаним напахченій визрілим чаром городнім сиджу перед дідом (П. Перебийніс).

– Складіть речення, ускладнені двома дієприкметниковими зворотами, що стоять упідряд (усно).

228. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть у тексті дієприкметникові звороти.

В опублікованому’ британським виданням переліку з двадцяти двох найгарніших європейських станцій метрополітену названа станція київського метро “Золоті Ворота”.

Станція є справжнім історичним довідником мозаїчним літописом середньовічної України. Високі склепіння масивні світильники круглі арки ці деталі інтер’єру стилізовані під легендарні князівські часи.

Стіни прикрашають викладені яскравою мозаїкою панно. Арки при вході до екскаваторних тунелів оздоблені портретами київських князів.

Автори збудованої в 1989 році станції київського метро “Золоті Ворота” відзначені Державною премією України.

З сайту “Українська правда”

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Інтер’єри станції метро

– Укажіть речення, у яких присудки виражені дієприкметниками.

– Розкажіть про вид транспорту, естетичне оформлення якого вам сподобалось. У відповіді вживайте дієприкметники прикрашений. оздоблений, оформлений та ін.

– Поспостерігайте за мовленням своїх однолітків і дорослих. Як часто вони вживають дієприкметникові звороти? Про що це, на вашу думку, свідчить?

Дієприкметники і дієприкметникові звороти широко вживаються в текстах художнього та публіцистичного стилів. Властивість дієприкметника передавати ознаки предмета за дією є виразним художнім засобом.

У розмовно-побутовому стилі дієприкметники та дієприкметникові звороти вживаються рідко.

ПОРІВНЯЙТЕ:

У художньому стилі

У розмовно-побутовому стилі

Так шепоче серед ночі вітром збуджена трава (Олександр Олесь).

Медом яблуко налите зачепилось на гіллі (В. Крищенко).

Уночі шумить трава. Медове яблуко зачепилося серед гілля.

229. Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Назвіть ужиті в реченнях художні засоби.

1. Прийшла зима, снігами вбрана (І. Франко). 2. Стоять налиті сонцем дні (М. Луків). 3. Ще спить земля, укутана снігами. Мовчать в льоди заковані річки. 4. Палає райдужно довкола дощами скроплена земля (Д. Луценко).5. Місяць тихо озирає землю, стомлену сном (Б. Грінченко). 6. Добру віщують погоду скупані в сонці хмарки (М. Луків). 6. У снігу по коліно стоїть з хати винесена ялинка (Н. Волотовська).

– Визначте вжиті в реченнях дієприкметникові звороти. Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

230. Прочитайте речення. Виділені частини складних речень замініть дієприкметниковими зворотами. Перебудовані речення запишіть, звороти підкресліть. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Спасибі матерям за доброту й любов, яку вони залишили нам на все життя. 2. Вивчаймо вітчизняну історію, досліджуймо діла й долі людей, які загубилися в минулому. 3. Зимова ніч опустилася на місто, яке стомилося денною працею. 4. Вірте кожному слову, яке ви від мене почули!

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ. ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

231. Прочитайте текст. Визначте його тему й головну думку. Хто адресати тексту? Чи можна уявити його надрукованим у суспільно-політичних ЗМІ? Проголошеним як виступ у радіо – або телепередачі суспільного змісту?

Коли запитають, чи ви патріот, ви знітитесь і скажете: “Не знаю, хай судять інші”. Любов до батьків та рідної землі – почуття такі високі й безкорисливі, що про них воліють мовчати. Але не всі. Є люди, які демонстративно, публічно заявляють про свою любов і б’ють себе руками в груди.

Чи сумісні з патріотизмом такі почуття, як нетерпеливість, черствість, заздрість, пиха, нечемність, шукання користі, гнів, неправдивість або зневіра? Якщо сумісні – значить, патріотизм не справжній.

Слово “патріотизм” асоціюється з моральними поняттями, зокрема з порядністю. Громадянська порядність і патріотизм – це одне й те ж. Словесний патріотизм нічого не вартий. Має бути діяльний патріотизм, який себе не афішує, але виявляється на кожному кроці.

Немає другого Дніпра і не буде іншої Батьківщини… Батьківщина. То є ваш дім, і він буде таким, яким ви його зробите. І ви свій дім повинні наповнювати духовністю.

За Є. Сверстюком

– Як ви розумієте вислів “громадянська порядність”? Поясніть.

– Поясніть різницю між патріотизмом словесним і діяльним. Наведіть приклади із сучасного життя.

Чому автор тексту закликає наповнювати рідний дім. тобто батьківщину, духовністю? Чому бездуховність порівнює з пліснявою?

– 3 опорою на подану нижче таблицю доведіть, що текст створено в публіцистичному стилі.

232. Розгляньте таблицю.

ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

ПРИЗНАЧЕННЯ (ФУНКЦІЯ)

Повідомлення і вплив на слухача або читача

СФЕРА ВЖИВАННЯ

Суспільно-політичне життя суспільства

ОСНОВНІ ВИДИ (ЖАНРИ) ВИСЛОВЛЮВАНЬ

Виступ на зборах, мітингах, публікації в суспільно-політичних журналах і газетах (стаття, нарис, інтерв’ю та ін.), виступ у радіо – та телепередачах суспільного змісту

ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ

Інформативність, логічність, фактографічність, точність, образність, піднесеність, емоційність, експресивність, відверта оцінність

МОВНІ ОЗНАКИ

Суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, оцінні слова, риторичні запитання і звертання, окличні речення

– Поміркуйте: що спільного публіцистичний стиль має з науковим? Для цього зверніться до таблиці “Науковий стиль”.

– Які риси єднають публіцистичний стиль із художнім? Назвіть ужиті в тексті емоційно забарвлені слова.

233. Прочитайте. Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком. Визначте стиль висловлювання. Свою думку обгрунтуйте. Звіртеся з поданою нижче таблицею.

Сьогодні у вирі злету українського патріотизму важко не помітити фальшиву сестру патріотизму – шароварщину. Вона скрізь: у телебаченні, побуті, а найстрашніше – у мізках.

Шароварщиною називають культуру низької якості, яка спекулює на національних мотивах. Суть національної ідеї підміняється певними зовнішніми національними атрибутами. Це поверхневе трактування української національної культури, що зводиться до таких понять: одяг – це шаровари, їжа – передовсім сало і вареники, пісня – “Несе Галя воду”, танець – гопак, зброя – шабля, козак – дебелий дядько з шаблею знову-таки в тих самих шароварах.

Шароварщина – це відсутність смаку, що маскується Ми шануємо минувшину, пишаємося своєю історією, бережемо культурні надбання. Проте час не стоїть на місці. Українці – сучасна європейська нація. Українці працелюбні й освічені, налаштовані на стрімкий розвиток, відкриті до всього нового.

Спроба нав’язливого поєднання майбутнього з минулим цілком може прищепити несприйняття всього українського, недовіру до гідного майбутнього українського народу.

Шароварники самі грають роль щирих українців і закликають робити те саме інших. Проте грати роль українця і бути українцем – різні речі. Справжній українець нікого не наслідує, нікого з себе не вдає, він є сам собою. Він не грається в історію, він її творить.

Українці знають, шанують і бережуть своє коріння. Водночас вони мають посісти гідне місце в колі народів світу.

Із журнали

ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Визначте стиль тексту. Свою думку доведіть. Звіртеся з таблицею.

– Поясніть вислів “щирий українець”. Чому останнім часом він набув іронічного забарвлення? Яким ви уявляєте сучасного молодого українця?

– Витлумачте вислів філософа Дж. Сантаяни “Ногами людина має врости в землю своєї батьківщини, а очі її нехай оглядають увесь світ”.

– Складіть і запишіть план тексту.

– Усно перекажіть текст за планом.

234. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту. З’ясуйте його стиль, свою думку доведіть.

Патріотизм – це дуже глибоке і раціональне поняття. Якщо ми хочемо, щоб наша країна мала патріотичний дух, треба, щоб у кожного був привід для гордості.

Звичайно, ми багато чим можемо пишатися. Наприклад, прекрасною архітектурою багатьох українських міст. Але це нам дано у спадок. Важливо, щоб свій привід для гордості створив кожен з нас, це справа індивідуальна.

Я завжди наводжу власний приклад. Коли ми почали займатися музикою, якісної української рок-музики не було. Звучання рокових пісень українською здавалося не таким гарним, як виконання тією ж англійською, рок-пісні українською видавалися чимось штучним. Але в нашого гурту була амбіція: якщо є така нація, є така країна, то чому не можна цього зробити? І ми крок за кроком до цього йшли, і ми це зробили! Це стало предметом гордості не тільки для мене чи моїх колег, а й для великої кількості українців! Це мій особистий, персональний приклад того, як самому можна створювати привід для гордості.

Ми повинні зрозуміти, що ця земля є наша не лише тому, що ми тут народилися, а й тому, що ми створили щось для неї самі.

Треба потихеньку, помаленьку робити СВОЮ справу. Як у Біблії написано: “з ранку до вечора працюй”. Усе! Хто, як не ти?

Саме таким чином можна побудувати новий, справжній патріотизм української нації.

За С. Вакарчуком

– Поміркуйте: якою ви уявляєте СВОЮ справу в майбутньому? Який “привід для гордості” хотіли б створити? Відповідаючи, дотримуйте публіцистичного стилю.

Як ви гадаєте, чи є музикант Святослав Вакарчук успішною людиною? Свою думку обгрунтуйте.

– Розкрийте зміст крилатого вислову “В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля”. Дотримуйте публіцистичного стилю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ - Українська мова