Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ДІЄПРИСЛІВНИК
& 22 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

! Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот. Дієприслівниковий зворот, як і окремий дієприслівник, у реченні виступає обставиною. В усній мові й одиничний дієприслівник, і дієприслівниковий зворот, як правило, виділяються паузами, а на письмі відокремлюються комами.

Відокремлення дієприслівникового звороту не залежить від його

позиції в реченні: Радіючи доброму слову, дитина біжить до бабусі (Б. Лепкий). Собака лежав на животі, Витягнувши передні лапи, і слухав (М. Слабошпицький).

185

Прочитайте текст. Випишіть речення з дієприслівниками. Поясніть уживання розділових знаків при відокремленні дієприслівникових зворотів та одиничних дієприслівників.

Ми ганебно втікали, а нам у спини гупали сніжки ворожих вояків. Тоді Віктор Михайлович, який стояв саме на ганку, не витримав, метнувся нам навперейми:

– Ану, хлопці, за мною!

Схопив грудку снігу і побіг назустріч “ворожому війську”. Ми бігли за учителем так дружно,

що шестикласники кинулися навтікача.

– Стійте, хлопці, лежачих не б’ють! – підняв Віктор Михайлович руку.

Із захопленням дивилися ми на класного керівника, з ніг до голови заліпленого снігом. Бо шестикласники, одбиваючись, у першу чергу намагалися поцілити в нашого командира.

Віктор Михайлович, звертаючись, називав нас не дітьми, не товаришами, а просто хлопцями і дівчатами, як своїх молодших друзів. І це страшенно нам подобалось (За А. Дімаровим).

186

Розкажіть про ваші стосунки з учителями, використовуючи подані словосполучення.

Побачивши вперше, пояснюючи нову тему, разом готуючись до шкільного свята, запізнившись на урок, добре підготувавшись, розуміючи своїх учнів.

187

1. Спишіть текст, відокремлюючи дієприслівники та дієприслівникові звороти, які підкреслені в тексті.

Я теж кілька разів стояв у кабінеті завуча й відчував там себе препогано. Павло Степанович мав звичку довго “не помічати” викликаного учня.

Стоїш, було, коло дверей Переступаючи з ноги на ноги в смертельній нудьзі а Павло Степанович Нахиливши велику посивілу голову щось пише та й пише, і тільки чутно, як рівномірно скрипить перо Виводячи чіткі строгі літери. Урешті зведе голову, гляне на тебе й коротко кине:

– Ну?

І ти Переминаючись скліпуючи шморгаючи ковтаючи закінчення слів Починаєш белькотати про Вальку, яка пробігла мимо тебе, і про ногу, яка візьми та й простягнися їй на дорозі!.. (За А. Дімаровим).

2. Перебудуйте речення, замінивши дієприслівники іншими формами дієслова. Який текст вам більше подобається? Чому?

188

1. Складіть і запишіть речення, використавши слова з таблиці.

Предмет

Основна дія

Додаткова дія

Навчання

Проходить

Залишаючи

Однокласники

Зустріли

Радіючи

Я

Пишу

Сподіваючись

Усі

Чекають

Мріючи

Дзвінок

Лунає

Кличучи

Ми

Сміємось

Згадуючи

2. Поясніть уживання розділових знаків у записаних реченнях.

У деяких випадках одиничні дієприслівники й дієприслівникові звороти не відокремлюються.

Не відокремлюються

Приклади

1. Дієприслівникові звороти, якщо вони виступають однорідними членами до невідокремлених обставин.

Усі з радісним галасом і випереджаючи один одного побігли вітати переможців.

2. Дієприслівникові звороти фразеологічного типу, якщо вони стоять безпосередньо після присудка.

Дівчата бігли не чуючи ніг.

3. Дієприслівникові звороти, які за змістом тісно пов’язані з дієсловом – присудком.

Це креслення слід виконувати користуючись циркулем. Порівняйте: Це креслення слід виконувати за допомогою циркуля.

4. Одиничні дієприслівники, якщо вони стоять після присудка і вказують на спосіб дії (відповідають на питання як? яким способом?)

Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть (Т. Шевченко).

Примітка Якщо два й більше однорідних дієприслівникових зворотів зв’язані сполучником, між ними кома не ставиться: Зимовий вітер гуляє в лісі, нахиляючи дерева і струшуючи з них сніг.

189

Прочитайте текст. Передайте зміст усмішки непрямою мовою, використовуючи дієприслівники та дієприслівникові звороти.

Сніговик

Перехожий у парку звертається до дітей; що ліплять сніговика:

– Чи не холодно вам, діти?

– Нам – ні, а Грицеві, мабуть, так.

– А хто з вас Гриць?

– Гриць той, що в сніговику захований.

190

Спишіть речення, розставляючи, де потрібно, розділові знаки.

1. Айвенго отямившись обвів мутним поглядом покої і хвилюючись запитав, чи не в Палестині він знову (За В. Скоттом). 2. З одного місця люди переходили на друге шукаючи волі (Панас Мирний). 3. “І Колесник прийшов!” – уголос вимовив Лошаков до сусіди струснувши плечима (Панас Мирний). 4. Пішов козак сумуючи нікого не кинув (Т. Шевченко). 5. Вранішнє сонце бігло аж підплигувало попереду автобуса що мчав до Гуляйполя обганяючи травневий вітерець (Л. Геньба).

191

Складіть і запишіть речення з поданими фразеологічними зворотами.

Поясніть уживання розділових знаків.

Не переводячи духу; прикусивши язика; не чуючи ніг; не закриваючи рота; не покладаючи рук; склавши руки; не піднімаючи голови; не стуливши очей; спустивши рукави; очей не зводячи.

Мудре слово

· Де общеє добро в упадку, забудь отця, забудь і матку – лети повинність ісправлять (І. Котляревський).

· Ніхто не має більшої любові, як той, що душу поклада за друзів (Леся Українка).

192

Відредагуйте подані речення. Запишіть виправлений варіант.

1. Прочитавши книжку, мені сподобався образ головного героя. 2. Їдучи в столицю, Петрові було дуже радісно. 3. Розглянувши картину, в дітей виникло бажання відвідати ці місця. 4. Пишучи листа другові, йому захотілося розповісти про школу. 5. Запізнившись на урок, учитель має дозволити вам зайти в клас. 6. Змагання відбулися, не дивлячись на страшенну спеку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові - Українська мова