Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
ДІЄСЛОВО
& 9 Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу

Дієвідмінюванням називається зміна дієслова за особами та числами. За особовими закінченнями дієслів теперішнього часу недоконаного виду й майбутнього часу доконаного виду розрізняємо два типи дієвідмінювання – першу та другу дієвідміни. Дієслова минулого часу за особами не змінюються.

Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу

77

1. Запишіть дієслова І і II дієвідмін окремо у дві колонки.

Слухає, хазяйнуєте,

носить, опануєте, арканимо, жнеш, намостить, ігноруємо, економите, їздить.

2. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших літер слів кожної колонки отримаєте продовження грузинського прислів’я “Зла людина вважає, що всі люди…”. Прокоментуйте його.

Щоб перевірити, яку букву писати в ненаголошеному особовому закінченні дієслова, потрібно визначити дієвідміну дієслова. Найпростіше визначити дієвідміну за закінченням 3-ї особи множини теперішнього часу недоконаного виду чи майбутнього часу доконаного виду.

І дієвідміна

II дієвідміна

Дієслова в 3-й особі

множини мають закінчення

-уть (-ють):

В’яжуть, тому в’яжеш, в’яжемо; прочитають, тому прочитаєш, прочитаємо

-ать (-ять):

Побачать, тому побачиш, побачимо;

Сидять, тому сидимо, сидите

78

1. Спишіть текст, знімаючи риски та вставляючи пропущені букви (де потрібно).

Щоб спілкуван..я було ц..кавим, потрібно вміти висловлюватися. Чи стеж..те ви за своєю мовою? Від чого залеж..ть умін..я правильно говорити? На/сам/перед – від вибору слів.

Справді, якщо мало чита..ш і не ма..ш практики спілкування, твоя мова не/цікава: говор..ш затинаючись, часто замовка..ш, підшуку..ш потрібні слова. Як же позбутися цієї вади? Допоможуть вправи: наприклад, чита..те якийсь не/в..ликий твір, пер..кажіть його вголос. Сид..те за комп’ютером – не лінуйт..ся перевірити написання слова за інтерактивним словником. Сприймайте з вдячністю слушні мовні поради.

2. Визначте, до якої дієвідміни належать дієслова, використані в тексті.

Зразки дієвідмінювання дієслів І дієвідміни

Особа

Теперішній час

Майбутній час (доконаний вид)

Однина

1-ша

Росту

Сміюся

Виросту

Засміюся

2-га

Ростеш

Смієшся

Виростеш

Засмієшся

3-тя

Росте

Сміється

Виросте

Засміється

Множина

1-ша

Ростемо

Сміємося

Виростемо

Засміємося

2-га

Ростете

Смієтеся

Виростете

Засмієтеся

3-тя

Ростуть

Сміються

Виростуть

Засміються

79

1. Розгляньте таблицю “Зразки дієвідмінювання дієслів і дієвідміни”.

2. Доберіть власні зразки дієвідмінювання дієслів І дієвідміни: два дієслова теперішнього і два дієслова майбутнього часу доконаного виду. Провідміняйте їх в однині та множині; запишіть, підкресливши закінчення.

3. Провідміняйте в однині та множині у формі теперішнього й майбутнього часу (доконаного виду) дієслова триматися, утриматися.

4. Зробіть звуковий запис особових форм цих дієслів: тримаєшся, утримуються.

Зразки дієвідмінювання дієслів II дієвідміни

Особа

Теперішній час

Майбутній час (доконаний вид)

Однина

1-ша

Мовчу

Сплю

Змовчу

Просплю

2-га

Мовчиш

Спиш

Змовчиш

Проспиш

3-тя

Мовчить

Спить

Змовчить

Проспить

Множина

1-ша

Мовчимо

Спимо

Змовчимо

Проспимо

2-га

Мовчите

Спите

Змовчите

Проспите

3-тя

Мовчать

Сплять

Змовчать

Просплять

80

1. Розгляньте таблицю “Зразки дієвідмінювання дієслів II дієвідміни”.

2. Доберіть власні зразки дієвідмінювання дієслів II дієвідміни: два дієслова теперішнього і два дієслова майбутнього часу доконаного виду. Провідміняйте їх в однині та множині; запишіть, підкресливши закінчення.

3. Провідміняйте в однині та множині, у формі теперішнього й майбутнього часу (доконаного виду) дієслова цікавитися, зацікавитися.

4. Зробіть звуковий запис особових форм цих дієслів: цікавишся, зацікавляться.

Зразки дієвідмінювання форм дієслів недоконаного виду майбутнього часу

Особа

Проста форма

Складена форма

Однина

1-ша

Нестиму

Ловитиму

Буду нести

Буду

Ловити

2-га

Нестимеш

Ловитимеш

Будеш нести

Будеш

Ловити

3-тя

Нестиме

Ловитиме

Буде нести

Буде

Ловити

Множина

1-ша

Нестимемо

Ловитимемо

Будемо нести

Будемо

Ловити

2-га

Нестимете

Ловитимете

Будете нести

Будете

Ловити

3-тя

Нестимуть

Ловитимуть

Будуть нести

Будуть

Ловити

Дієслова майбутнього часу недоконаного виду не поділяються на дієвідміни. У простих формах майбутнього часу вони мають однакові закінчення. У складених формах відмінюється лише допоміжне дієслово бути.

81

Розгляньте таблицю “Зразки дієвідмінювання форм дієслів недоконаного виду майбутнього часу”. Доберіть власні зразки дієвідмінювання дієслів: по два дієслова в простій і складеній формі. Провідміняйте їх в однині та множині. Запишіть, підкресливши закінчення.

82

1. Виконайте вправу за варіантами (перший варіант – для дівчат, другий варіант – для хлопців).

2. Запишіть тести, поставивши дієслова в дужках у потрібній формі. Замість крапок поставте пропущені букви. Поясніть правопис ненаголошених голосних у закінченнях дієслівних форм.

Варіант 1

1. Очищуючи шкіру обли..я, ви найчастіше (використовувати)

А косметичні д..ски

Б власні пальці

В те, що є в косм..тич..і

2. Щоб шкіра обличчя була доглянутою, ви (надавати перевагу) споживанню

А стравам швидкого пр..готування

Б солодкій газова..ій воді

В овочам і фруктам

3. Для правильного догляду за шкірою обличчя ви (виб..рати)

А будь-який косметичний крем

Б спеціально дібрані до вашого типу шкіри засоби г..г..єни

В засоби, якими (кор..стуватися) подруги

4. Під час п..рерви в школі ви (спож..вати) їжу

А на х..ду

Б не виходячи з класу й гортаюч.. підручник

В в..дальні, шкільному буфеті

5. Дбаючи про здоров’я, ви

А (виб..рати) час для прогулянок і занять фізкультурою на свіжому повітрі

Б після уроків весь час (сидіти) за комп’ютером, граюч.. або працюючи

В (лягати) спати після 24-ї години

Варіант 2

1. Обираючи взу..я під кла..ичний костюм, ви (взувають)

А туфлі

Б кросівки В кеди

2. Ви (вибирають) краватку під

А колір очей

Б колір взуття

В кольорову гаму костюм.. чи сорочки

3. Ви вранці (кладуть) в кишеню

А шпаргалки

Б чисту носову хустинку

В мобільний телефон

4. Після інт..нсивних вправ на уроці фізкультури ви

А (ідуть) на наступний урок у спортивній формі

Б (міняють) тільки взуття

В (змінюють) спортивну форму на шкільний костюм і (перевзуваються)

5. Ви (вважають), що хлопець вашого віку

А (мають) регулярно стежити за зовнішнім виглядом: користуватися засобами гігієни й косметичними засобами для підлітків

Б (можуть) не стежити за зовнішністю

В (прагнуть) пр..вернути до себе увагу не зовнішнім виглядом

3. Дайте відповіді на тест. Зіставте їх із ключем тесту. (Ключ до тесту: 1 А, 2В, ЗБ, 4В, 5А). Зробіть висновки для себе.

– Тату, – питає Олег, – чи вмієш ти із заплющеними очима писати своє прізвище?

– Звичайно.

– То напиши його, будь ласка, у моєму щоденнику.

83

1. Прочитайте уривок із вірша Л. Костенко. Випишіть дієслова II дієвідміни.

Люблю чернігівську дорогу –

Весною, влітку, восени.

Там досі моляться Стрибогу

Високі й сонні ясени.

Дівчата ходять, мов княгині.

Цвітуть смарагдові луги.

Русявокосі Берегині

Позолотили береги.

Там переходять шлях уповні.

Під осінь в кожному селі

Немов димки димлять жертовні –

Копають люди картоплі…

2. Запишіть зразки дієвідмінювання одного з виписаних дієслів в однині та множині.

Дієслова бути, їсти, дати, розповісти, доповісти, відповісти тощо мають нетипові форми відмінювання.

Зразки дієвідмінювання дієслів їсти (у теперішньому часі), дати, розповісти (у майбутньому часі)

Особа

Однина

Множина

1-ша

Їм

Дам

Розповім

Їмо

Дамо

Розповімо

2-га

Їси

Даси

Розповіси

Їсте

Дасте

Розповісте

3-тя

Їсть

Дасть

Розповість

Їдять

Дадуть

Розповідять

У сучасній українській мові форма 3-ї особи множини дієслів доповідять, розповідять, відповідять уживається рідко. Частіше використовуємо форми дадуть відповідь, зроблять доповідь, розкажуть.

Дієслово бути в усіх особах і числах теперішнього часу має форму є.

84

1. Прочитайте уривок із твору.

Хто ти є?

…Якби ж то вона знала. Звичайно, вона – Софія Амундсен, але хто це? Вона не може відповісти. Цього вона ще по-справжньому не збагнула…

Софію ніколи не задовольняла її зовнішність. Вона часто чула, що в неї гарні мигдалеві очі, але тільки й того, бо ніс у неї був замалий, а рот трохи завеликий. Найбільше їй не подобалося гладке волосся, яке неможливо було укласти в зачіску. Її волоссю не допомагали ані лак, ані гель…

Чи не смішно, що вона не може розповісти, хто вона така? І чи не абсурдно, що ніяк не може визначити, яка ж у неї зовнішність? Дали їй ту зовнішність батьки… Добре, що такі думки лише зрідка спливали в її свідомості. Можливо, вона й може вибирати собі друзів, але годі вибирати саму себе… (За Ю. Гордером).

2. Випишіть дієслова, що мають нетипові форми відмінювання.

Запишіть особові форми цих дієслів в однині та множині.

При дієвідмінюванні відбувається чергування приголосних в особових формах.

Чергування приголосних в особових формах

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

В особових формах однини й множини

У 1 – й особі однини

У 1 – й особі однини і в 3-й особі множини

Г-ж: могти – можу, можемо

З-ж: мазати – мажу, мажуть

К-ч: пекти – печу, печуть

Х-ш: колихати – колишу, колишете

С-ш: чесати – чеше, чешуть

Т-ч: хотіти – хочу, хочемо

Ст-щ: засвистати – засвищу, засвищуть

П-пл: сипати – сиплеш, сиплють

Д-дж: водити – воджу, але водять

З-ж: возити – вожу, але возять

Зд-ждж: їздити – їжджу, але їздять

С-ш: просити – прошу, але просять

Т-ч: тремтіти – тремчу, але тремтять ст-щ: мостити – мощу, але мостять

П-пл: терпіти – терплю, терплять

В-вл: ловити – ловлю, ловлять

Б-бл: любити – люблю, люблять ф-фл: графити – графлю, графлять

М-мл: ломити – ломлю, ломлять

Примітка. У дієслові бігти (II дієвідміна) чергування г-ж відбувається в усіх особах: біжу, біжиш, біжить, біжимо, біжите, біжать.

85

1. Спишіть текст, ставлячи дієслова в дужках у потрібну особову форму.

Не все, що (бути) нині модним, личить вам. Вибирайте одяг відповідно до того, що вам пасує. Усі (хотіти) одягатися сучасно й гарно. Та не всі (могти) мати великий гардероб. Тому потрібно добирати основні елементи одягу, які за стилем і кольоровою гамою (дати) можливість робити безліч комбінацій. Особливо дівчата (любити) якнайшвидше наповнити шафу супермодними речами. Не поспішайте. Смак і фантазія (допомогти) “осучаснити” ваші, на перший погляд, немодні речі (За І. Томаном).

2. Поясніть орфограми в утворених особових формах дієслів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу - Українська мова