Дієслова, що означають незавершену і завершену дію

Тема. Дієслова, що означають незавершену і завершену дію. (Вправи 339- 347).

Мета. Повторити вивчене у 3-му класі про дієслова, що означають незавершену і завершену дію, спостерігати за виражальними можливостями дієслів, що означають незавершену і завершену дію, визначити їх істотні ознаки.

Розвивати вміння ставити перед собою навчальну задачу. Виховувати терплячість і наполегливість.

Обладнаній: роздатковий матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання

хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

Учні читають складені правила і побажання.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Випливло на небо красне сонечко” (Костянтин Ушинський).

2. Каліграфічна хвилинка (за вправою 341).

3. Повідомлення теми уроку. Актуалізація знань з теми.

– Пригадайте, що ви дізналися у 3-му класі про дієслова, що означають завершену та незавершену дію.

– Прочитайте тексти вправи 339 і порівняйте їх.

– Чи можна сказати, що вони однакові? Чому?

– Випишіть з обох текстів дієслова

у 2 стовпчики за питаннями:

Що робить? Що зробило?

– Прочитайте записані дієслова парами. Які з цих дієслів виражають дію, що не завершилася, ще триває?

– А які означають завершену дію?

– Свої висновки звірте із правилом на с. 158.

4. Опрацювання нового матеріалу.

1) Спостереження за утворенням дієслів завершеної дії із дієслів незавершеної дії.

– Прочитайте словосполучення парами у вправі 340.

– За допомогою чого утворилися дієслова завершеної дії?

– Отже, дієслова завершеної дії можуть утворюватися за допомогою префіксів. Яку дію виражає дієслово неозначеної форми повертатися?

– Утворіть до нього дієслово завершеної дії.

– За допомогою чого ви його утворили?

– Отже, дієслова завершеної дії можуть утворюватися за допомогою суфіксів.

2) Творчий диктант.

– Від дієслів незавершеної дії утворіть і запишіть дієслова завершеної дії. Грів, текла, зеленіє, летіли, росли, цвіте, робить, плете.

IV. Фізкультхвилинка. Гра “Знайди свою пару”.

Усі учні класу отримують картки зі словами. На одних картках записані дієслова, що означають незавершену дію, а на других – завершену. Учні мають об’єднатися у пари, у яких одне і те ж слово означає завершену і незавершену дію, і скласти речення зі словом товариша.

Літати – пролітати, грюкати – грюкнути, зігрівати – зігріти, торохтіти – заторохтіти, малювати – змалювати, рубати – зрубати, чистити – зчистити, сіяти – посіяти, прочитувати – прочитати, зашивати – зашити, бігти – прибігти, сідати – сісти, розбивати – розбити.

Вчитель добирає стільки пар слів, щоб вистачило на всіх учнів. Можна ускладнити завдання і на кожній картці написати по три слова. Тоді учні будуть об’єднуватися у трійки і т. д.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота з деформованим текстом (за вправою 342).

– Підкресліть дієслова, що означають незавершену дію.

– Усно встановіть зв’язок слів у другому реченні. Яку роль у реченні виконує дієслово?

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Розгляньте таблицю на с. 159. Які дієслова можуть виражати тільки незавершену дію? (Дієслова теперішнього часу.)

– Які дієслова можуть виражати як завершену дію, так і незавершену? (Дієслова неозначеної форми, минулого і майбутнього часу.)

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 343 (утворити дієслова завершеної дії, скласти з ними речення про весну).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 347.2.

УРОК 86 УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Дієслова, що означають незавершену і завершену дію - Плани-конспекти уроків по українській мові