ДЛЯ ЧОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬ МОДЕЛІ

Розділ 2 Моделювання
& 4. Поняття моделі та предметної галузі
4.3. ДЛЯ ЧОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬ МОДЕЛІ

Людина створює моделі для:

– представлення матеріальних предметів (макет стадіону, будинку, пароплава, машини);

– пояснення відомих фактів (макет будови Землі, квітки);

– перевірки гіпотез та одержання нових знань про об’єкти, що досліджує (тестування нових моделей автомобілів);

– прогнозування (проведення хімічних експериментів);

– керування (розклад руху літаків, розклад уроків).

Моделювання – це метод дослідження предметів, процесів і явищ шляхом заміни конкретного об’єкта досліджень на модель.

У кожній галузі науки досліджують об’єкти і процеси під різними кутами зору та будують різні типи моделей. У фізиці моделюють рух тіла під дією різних сил, у хімії вивчають будову, склад і властивості речовин, у біології – будову та поведінку живих організмів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДЛЯ ЧОГО ВИКОРИСТОВУЮТЬ МОДЕЛІ - Інформатика