Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови

Урок 78

Тема. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови

Мета: закріплювати знання про іменники, прикметники, дієслова (без зазначення термінів); добирати спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови, визначати в них корінь; розширювати лексичний запас учнів; виховувати шанобливе ставлення до народних символів України.

Обладнання: заготовки для виконання вправи 64.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання

(вправа 60)

– Прочитайте, як ви замінили кожний вислів одним словом. (Служити, косити, рибалити, дарувати, лікуватися, голосувати)

– Назвіть корені у споріднених словах.

– Як ви поділили для переносу слова нести і здіймати?

– Що називають коренем?

– Які слова є спільнокореневими?

– Як правильно визначити корінь?

2. Хвилинка чистопису

Ол ов яч листячко

– Доберіть слова з цими буквосполученнями. (Голова, солома, сова, стовп, морячка, бурячок)

– Назвіть споріднені слова до слова морячка. Визначте в них корінь. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови

III. Повідомлення теми й мети

уроку

– Сьогодні навчимося добирати споріднені слова, що називають ознаки, предмети та їх дії. Також пригадаємо назви місяців і зробимо висновок, як вони отримали свої назви.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 61)

– До поданих назв дій доберіть назви предметів та назви ознак.

Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови

– Запишіть за зразком і визначте корені слів.

2. Коментоване письмо (вправа 62)

– Прочитайте. Виділені слова замініть спільнокореневими і запишіть. Визначте корені слів.

3. Робота з віршем (вправа 63)

– Прочитайте вірш й знайдіть слова – назви дій.

– Як ви розумієте значення цих слів?

– Випишіть парами спільнокореневі слова.

– До яких слів у вірші немає спільнокореневих?

– Назви ще яких місяців можна пояснити за допомогою споріднених слів?

4. Фізкультхвилинка

5. Гра “Зниклі місяці” (вправа 64)

– Візьміть заготовки, які лежать у вас на партах, і допишіть корені слів так, щоб утворилися назви місяців.

– Яких місяців серед записаних немає? (Лютий, листопад)

– Який місяць зиму починає, а який – кінчає? Запишіть відповідь за схемою

Грудень _________ _________, а _________ _________.

6. Самостійна робота (вправа 65)

– Яка відмінність у значенні слів лівого і правого стовпчиків?

– Спишіть і позначте у словах корінь.

7. Колективна робота (вправа 66)

– До поданих слів – назв предметів допишіть спільнокореневі слова – назви дій та назви ознак.

– З яким словом – назвою предмета можна сполучити всі три назви ознак?

– Що ви можете розказати про розповідні, питальні й спонукальні речення?

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 67)

2. Колективна робота (вправа 68)

– Прочитайте вірш мовчки й підготуйтеся до виразного читання.

– З чого видно, що тополі тяжко жилося в чужому краю, що їй дуже хотілося повернутися в Україну?

– Тополя – це рослина, яка символізує Україну. А які ще символи нашої держави ви знаєте?

– Про інші народні символи України ви дізнаєтесь у ході виконання домашньої вправи. Пам’ятайте, що наше ставлення до них повинне бути шанобливим.

– Знайдіть і виразно прочитайте питальні й спонукальні речення.

– Випишіть з вірша пестливі назви предметів. До виділених слів доберіть і запишіть спільнокореневі.

3. Робота з віршем (вправа 70)

– Вивчіть вірш напам’ять.

– Правильно запишіть слово, в якому пропущено букву. Доберіть до нього спільнокореневі слова, що відповідають на питання хто? та який?

VI. Підсумок уроку

– Що називається коренем слів?

– Які слова є спорідненими до слова праця? Визначте в них корінь.

– Які символи України ви знаєте?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 71. Зверніть особливу увагу на рослини – символи України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови - Плани-конспекти уроків по українській мові