Добробут суспільний

Добробут суспільний – рівень забезпеченості населення матеріальними, соціальними, культурними, в т. ч. духовними та екологічними благами. Рівень задоволення матеріальними благами вимірюється повнотою забезпечення населення товарами широкого вжитку, якістю житлових умов, транспортних послуг та ін., соціальними благами – можливістю отримати середню та вищу освіту та її якістю, рівнем та якістю забезпечення послугами охорони здоров’я та ін.; культурними благами – рівень забезпечення життєдіяльності людини найдосконалішими продуктами матеріального і духовного виробництва, демократичністю соціальних норм і правил, духовними цінностями (моральністю, вихованням, пізнанням – загалом ступенем розвитку людини соціальної, що залежить передусім від вільного часу); забезпеченість екологічними благами – вживання якісних продуктів харчування, чистотою довкілля.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Добробут суспільний - Економічний словник