Додаткова вартість лежить в основі доходів власників капіталу – підприємницького прибутку, торгового прибутку, відсотка

Історія економічних вчень

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Додаткова вартість лежить в основі доходів власників капіталу – підприємницького прибутку, торгового прибутку, відсотка.

Критики Маркса вважають, що його теорія додаткової вартості є свого роду теоретичною конструкцією, яка не враховує, що підприємницька праця, праця з управління, організації виробництва також є джерелом цінності товару, створює дохід. Трудова (однократна) теорія вартості, яка лежить в її основі, не узгоджена з практикою, тому що праця різнорідна і відрізняється не тільки за витраченим часом, а й за результатами. Звертається увага на те, що форми експлуатації можливі та існують навіть у тих умовах, коли учасники виробничого процесу є рівноправними суб’єктами відносин власності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Додаткова вартість лежить в основі доходів власників капіталу – підприємницького прибутку, торгового прибутку, відсотка - Економічні учення