Договір адміністративний

Договір адміністративний – вид угоди, в якій рівність сторін так чи інакше пов’язана з владними повноваженнями однієї або обох сторін, що домовляються. Визначальним фактором для віднесення договору до адміністративного є мета його: виконання роботи за кошти бюджету, позабюджетних фондів владних структур та з метою публічного інтересу. Умовою виникнення договору є волевиявлення владної сторони, якій статутом надається право на укладання договору. Договір має бути схвалений вищим органом. Д. а. мають, як правило, організаційний зміст.

Д. а. притаманний своєрідний принцип рівності сторін. Зокрема, передбачені права адміністрації відмовлятися від договору, змінювати умови, контролювати виконання зобов’язань іншою стороною, давати їй інструкції. Однак зміни умов не можуть стосуватися фінансових зобов’язань або передбачати обов’язкове забезпечення фінансової рівності. Специфіка предмета відносин владних структур полягає в тому, що договір може стосуватися не лише об’єктів матеріальної та інтелектуальної власності у сфері відання названих органів влади, а й такого специфічного предмета відносин, як повноваження владних органів. Д. а.
є юридичною формою гарантії інтересів сторін у господарських або інших відносинах, стороною, яка компенсує витрати виконавця засобами, що знаходяться в розпорядженні органу влади, а також певною мірою є гарантією відповідальності. Договірні відносини між суб’єктами публічної влади – представницькими органами влади і адміністрацією регіонів – регулюються нормами конституційного та адміністративного права. Договори, що укладаються адміністрацією регіонів і органами виконавчої влади з різними організаціями, регулюються нормами адміністративного та цивільного законодавства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Договір адміністративний - Довідник з правознавства