Договір авторський

Договір авторський – угода між автором (або його спадкоємцем) літературного, мистецького, наукового твору та відповідною організацією про використання такого твору. Д. а. повинен передбачати строки, в які автор (або його спадкоємець) має передати організації твір, коли і яким чином цей твір буде використаний, обсяг і якість твору, розмір та порядок виплати авторської винагороди, відповідальність сторін договору за порушення його умов тощо. Залежно від способу використання твору (опублікування, публічне виконання, передача по радіо чи телебаченню тощо) розрізняють видавничі, сценарні, постановочні та інші Д. а.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Договір авторський - Довідник з правознавства