Договір доручення

Договір доручення – цивільна угода, за якою одна сторона (повірений) зобов’язана виконати від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії (укласти договір, отримати майно тощо). Повірений зобов’язаний особисто виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок довірителя. Він зобов’язаний повідомляти довірителю на його вимогу усі відомості про хід виконання доручення; після виконання доручення без зволікань подати довірителю звіт з доданням виправдовувальних документів і передати йому все одержане за дорученням. Усі права і обов’язки щодо юридичних дій, які виконав повірений, має довіритель. Повірений діє від імені довірителя на підставі довіреності. Довіритель за Д. д. зобов’язаний: прийняти все виконане повіреним згідно з договором, а також, якщо інше не передбачено договором, забезпечити повіреного коштами, необхідними для виконання доручення; відшкодувати повіреному фактичні витрати на виконання доручення; після, виконання доручення сплатити повіреному винагороду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Договір доручення - Довідник з правознавства