Договір страхування

Договір страхування – письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, яку визначив страхувальник, або на користь якої укладено Д. с., а страхувальник, у свою чергу, зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. Страхи вий платіж (внесок, премія) – плата за страхування, яку страхувальник

зобов’язаний внести страховику згідно з договором добровільного страхування або з умовами обов’язкового страхування. Сторонами Д. с. є страховик і страхувальник. Страховик – юридична особа, яку засновано у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю з метою здійснення страхової діяльності і яка одержала в установленому порядку ліцензію на здійснення цієї діяльності. Страхувальники – юридичні особи і дієздатні громадяни, які уклали із страховиками Д. с. або є страхувальниками відповідно до актів законодавства України. Страхувальники можуть укладати
із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб). Страхувальники при укладанні Д. с. мають право призначати громадян або юридичних осіб для отримання страхових сум (страхового відшкодування), а також замінювати їх до настання страхового випадку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Договір страхування - Довідник з правознавства