Договір установчий

Договір установчий – договір, укладений між засновниками (учасниками) підприємства щодо засад створення та діяльності його. В Д. у. визначаються, зокрема, права та обов’язки засновників підприємства, мета його діяльності, порядок розподілу прибутку тощо.


Договір установчий - Довідник з правознавства