Доларизація економіки

Доларизація економіки – висока частка маси американської грошової одиниці у грошовій масі окремих країн або її поступове зростання, яке посилює негативний вплив на процес розширеного відтворення. Д. е. відбувається, з одного боку, внаслідок не виваженої економічної політики країни (зокрема, допущення у вільний грошовий обіг всередині країни американського долара, неефективного залучення кредитів МВФ та ін.), а з іншого – внаслідок економічної експансії США, намагання послабити темпи інфляції всередині США через механізм виведення зайвої грошової маси. Це призвело до переповнення каналів міжнародної торгівлі американським доларом. На долар США припадає 60% світових валютних резервів, 78% доларової готівки знаходиться поза межами США. Внаслідок Д. е. України гривня недосконало виконує основні функції, її вартість значною мірою залежить від обсягу доларової маси на валютному ринку, що своєю чергою унеможливлює привласнення у повному обсязі емісійного доходу. Недовіра до національної валюти, особливо в період її нестабільності, виявляється у витратах значної частки фінансових ресурсів населенням країни на придбання долара та інших стійких вільноконвертованих валют. Комулятивна дія цих чинників значно послаблює сталість гривні та грошової системи України загалом. Показник Д. е. як співвідношення частки депозитів і готівки у грошовій масі в обігу (М3) та готівки в іноземній валюті становив 1994 58,6%, 2002 – 57%, 2003 – 49%. Негативний вплив Д. е. України посилює те, що надання кредитів МВФ супроводжується, з одного боку, рекомендаціями та вимогами, які переважно негативно впливають на розвиток національної економіки, а з іншого – значним зростанням державного боргу та виплат по ньому, а також нераціональних витрат позичених коштів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Доларизація економіки - Економічний словник