Домашня самостійна робота № 6

1. В) 2x – 3y = 4.

2. Точка (Б) (2; 4) належить графіку рівняння: х + у = 6.

3. Домашня самостійна робота № 6 Г) (4; -3).

4. Домашня самостійна робота № 6

У = -3х – 5

X

0

-1

Y

-5

-2

Домашня самостійна робота № 6

Відповідь: B(-1; -2).

Домашня самостійна робота № 6

Відповідь: А) (2; 1).

Домашня самостійна робота № 6

Відповідь: А) (1; -1).

7. (-3; m) є розв’язок. 4х – у = 7; 4 – (-3) – m = 7; -12 – m = 7; – m = 7 + 12; – m = 19; m = -19.

Відповідь: В).

8. 3y – 2х = 5; х = -1; 3y – 2 – (-1) = 5;

3y + 2 = 5; 3y = 5 – 2; 3y = 3; у = 3 : 3; у = 1.

Відповідь: (-1; 1).

9. Домашня самостійна робота № 6

Х КМ/ГОД – швидкість пішохода;

У КМ/ГОД – швидкість велосипедиста.

Домашня самостійна робота № 6

4 км/год – швидкість пішохода; у км/год – швидкість велосипедиста.

3 – 4 + 3у = 60; 12 + 3y = 60;

3y = 60 – 12; 3у = 48; .y = 16.

Відповідь: Б) швидкість пішохода 4 км/год.

Домашня самостійна робота № 6

Відповідь: Б) одна.

Домашня самостійна робота № 6

Відповідь: В) 2/3.

Домашня самостійна робота № 6 Система має безліч розв’язків при а = 4.

Відповідь: Г).


Домашня самостійна робота № 6 - ГДЗ з математики