ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

УРОК 39. ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН

Очікувані результати: учень застосовує типовий план для складання характеристики економічного району; порівнює економічні райони за їх спеціалізацією; аналізує проблеми й перспективи розвитку свого економічного району.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти, статистичні дані про економічний район.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Головною ознакою господарського комплексу

району є поєднання потужної важкої промисловості з розвиненим сільським господарством і розгалуженою транспортною мережею, якою здійснюються інтенсивні міжрайонні та міжнародні зв’язки. Частка в території – 8,8 %; у населенні – 14,9; у продукції сільського господарства – 8,1; в експорті – 29,7 %.

II. Актуалізація опорних знань

– Які природні ресурси наявні на території Донецької та Луганської областей?

– Які особливості національного складу їх населення?

– На яких галузях промисловості спеціалізується їхнє господарство?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Економіко-географічне положення

Розташований

на сході та південному сході країни, має протяжний кордон з Росією. Територією району проходять важливі транспортні шляхи.

2. Природні умови й ресурси

Проблемою є недостатня кількість водних ресурсів. Забезпеченість земельними ресурсами з розрахунку на одну особу майже вдвічі нижча, ніж у середньому по Україні.

З родовищ мінеральних ресурсів найбільше значення має Донбас з великими запасами високоякісного вугілля.

3. Населення і трудові ресурси

Пересічна густота населення найвища в Україні – 129 чол./км2. Найвищім є також показник питомої ваги міського населення – 88 %.

Складна демографічна ситуація.

4. Особливості господарського комплексу

У промисловості найважливішими галузями є вугледобувна (Донбас), чорна металургія, коксохімічна, теплоенергетика, важке машинобудування, хімічна, будівельна промисловість.

Провідною галуззю промисловості є паливно-енергетична. В електроенергетиці найбільше значення мають: Вуглегірська, Курахівська, Луганська, Старобешівська, Зуївська, Слов’янська ТЕС.

Коксохімічне виробництво та привізні руди сприяли формуванню центрів чорної металургії.

Машинобудування спеціалізується на виготовленні обладнання для гірничої, металургійної, будівельної індустрії.

Нафтопереробна промисловість представлена підприємством “Лисичанськнафтооргсинтез” (Лисичанськ).

Хімічна промисловість – понад 20 великих підприємств (мінеральні добрива, кислоти, соду, пластмаси, паливно-мастильні матеріали).

Розвинений транспортний комплекс. Провідна роль у перевезенні вантажів належить залізничному транспорту.

5. Найбільші міста

IV. Закріплення матеріалу

– Підпишіть на контурній карті області України й Росії, з якими межує Донецький економічний район.

– Дайте оцінку забезпеченості району природними ресурсами.

Проблемне питання

Чим пояснюється висока густота населення району й найвищі показники частки міського населення?

– Поясніть, яку роль відіграла вугільна промисловість для розвитку інших галузей важкої індустрії.

– Підпишіть на контурній карті найбільші міста району.

Проблемне питання

Як ви вважаєте, які проблеми характерні для району? Поясніть причини їх виникнення.

V. Домашнє завдання

Для записів:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДОНЕЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН - Плани-конспекти уроків по географії