Допомога на час тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною

Допомога на час тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною – грошова виплата працюючій матері або одному з працюючих членів сім’ї чи іншій особі у разі, коли вони доглядають за хворою дитиною віком до 14 років, але не більш, як 14 календарних днів відповідно до виданого лікарняного листка (листка непрацездатності), а для військовослужбовців – довідки медичного закладу. Інші документи згідно із ст. 48 Закону України “Про допомогу сім’ям з дітьми” підставою для призначення Д. бути не можуть. Допомога на

час тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, яка перебуває у стаціонарі, виплачується матері або іншій особі за весь час перебування у стаціонарі. Ця Д. виплачується у розмірі 100 відсотків заробітку (доходу) працівникам із трудовим стажем 8 років і більше, тим, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років, а учнів – до 18 років, військовослужбовцям (крім тих, хто перебуває на строковій службі), а також працівникам із числа колишніх дітей – сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, не досягли 21 року і мають трудовий стаж до п’яти років; 80 відсотків заробітку або доходу – працівникам із трудовим стажем від 5 до 8 років; 60 відсотків заробітку (доходу) при трудовому стажі до 5 років. Виплата Д. здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Допомога на час тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною - Довідник з правознавства