Допомога на поховання

Допомога на поховання – одноразова грошова виплата з метою надання громадянам допомоги у разі, коли заявник узяв на себе клопоти з організації поховання померлої особи незалежно від їх родинних взаємин. Д. на п. призначається, якщо померлий на момент смерті перебував у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією або за ним зберігався середній заробіток протягом тримісячного строку пошуку роботи; якщо не перебував у трудових відносинах, але за нього сплачувалися страхові внески; був аспірантом, докторантом, клінічним ординатором,

студентом стаціонару. Особам, які перебували на утриманні вищеназваних осіб, Д. на п. виплачується за місцем роботи (навчання) померлого за рахунок коштів Фонду соціального страхування. У разі смерті безробітного чи його утриманця Д. на п. виплачує орган зайнятості за рахунок коштів Державного фонду сприяння зайнятості населення. У разі смерті особи, яка отримувала пенсію, Д. на п. виплачує орган, що виплачував пенсію на момент смерті, у розмірі двомісячної пенсії за рахунок коштів Пенсійного фонду чи державного бюджету. Якщо померла особа не належить до вищеназваних категорій, то Д. на п. виплачується на підставі
рішення місцевої Ради народних депутатів з урахуванням матеріального становища померлого за рахунок коштів місцевого бюджету. Розмір Д. на п. встановлено в межах чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для малозабезпечених верств населення передбачено додаткову допомогу на поховання. Вона є одноразовою, виплачується одночасно з Д. на п. за умови, що доход на члена сім’ї за попередній квартал не перевищує 20 мінімальних заробітних плат.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Допомога на поховання - Довідник з правознавства