Доручення – Обліково-фінансові документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.5. Обліково-фінансові документи

Доручення

Доручення – це письмове повноваження, що видається установою (організацією, підприємством) або окремою особою іншій для подання третій особі (установі, організації) при здійсненні якихось юридичних дій, одержанні певних коштів або матеріальних цінностей.

Залежно від того, хто оформляє повноваження, доручення бувають:

    службові; особисті.

Серед особистих найпоширенішим документом є доручення на одержання грошей. Таке письмове повноваження не вимагає обов’язкового нотаріального засвідчення. Підпис довірителя може бути засвідченим керівництвом установи (організації, підприємства), де він працює або вчиться, адміністрацією стаціонарної установи, у якій перебуває на лікуванні, командуванням військової частини та ін.

Особисте доручення пишеться довільно, зазвичай, від руки, але обов’язково має містити такі реквізити:

– найменування документа (доручення);

– прізвище, ім’я та по батькові довірителя;

– прізвище, ім’я та по батькові довіреної особи (кому видане);

– точне вказання доручених дій (зміст);

– назва установи (організації, підприємства), де повинні бути використані доручені операції;

– підпис довірителя;

– дата видачі;

– посада і підпис особи, що посвідчила підпис довірителя;

– дата посвідчення підпису останнього;

– кругла печатка.

Для юридичної повноцінності документа слід указувати термін його дії. Доручення видається на строк до трьох років. Якщо він не позначений, документ зберігає силу впродовж року з дня видачі.

При одержанні за дорученням грошей або матеріальних цінностей необхідно подати паспорт або документ, який його заміняє.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Доручення – Обліково-фінансові документи - Туризм